+45 30 24 24 13 mail@lisbeth-clausen.dk

Artikler

Informerende artikler

Stress symptomer

På klinikken tager jeg imod mennesker med et bredt spektrum af fysiske – , psykiske – og adfærdsmæssige symptomer. En del af disse symptomer forekommer i forbindelse med kriser, chok og traumer, stress, angst og nedtrykthed mv. Der arbejdes ud fra en holistisk tankegang om at kroppen, psyken og vores adfærd hænger uløseligt sammen. Det er vigtigt at søge behandling, når man har symptomer, dels for at undgå en forværring, dels for at kunne opretholde fysisk og mental sundhed.  Man er velkommen til at kontakte klinikken for yderligere informationer eller svar på konkrete spørgsmål.

Fysiske symptomer:

 • hjertebanken, brystsmerter
 • spændinger i kroppen
 • smerter i kroppen
 • hovedpine
 • migræne
 • for kraftige varme eller kuldefornemmelser
 • indre uro
 • svimmelhed
 • herunder virus på balancenerven og øresten
 • mavesmerter, følelse af knude i maven
 • hyppig vandladning
 • diarré
 • kvalme
 • appetitløshed
 • øget appetit
 • hyppige infektioner

Psykiske symptomer:

 • dårlig hukommelses
 • koncentrationsbesvær
 • tankemylder
 • svært ved at tage beslutninger
 • svært ved at tænke klart
 • svækket selvværd eller selvtillid
 • rastløshed
 • irritabilitet
 • angst/angstanfald
 • depression
 • ulyst

Adfærdsproblemer:

 • søvnproblemer
 • nervøsitet
 • man “kører i for højt gear”
 • træthed, udmattelse
 • manglende initiativ
 • øget forbrug af medicin eller stimulanser
 • lav selvfølelse
 • følelseskulde
 • følelsesudsving
 • indesluttethed
 • social tilbagetrækning
 • øget sygefravær
KRANIO-SAKRAL TERAPI, PSYKOMOTORISK TERAPI, STRESSBEHANDLING OG MINDFULNESS

ved psykomotorisk terapeut, KST – terapeut, Marte Meo terapeut
og mindfulnesslærer Lisbeth Clausen

NEDTRYKTHED, ANGST OG STRESS

Stressbehandling og behandling mod nedtrykthed og angst planlægges individuelt ud fra den problematik og de symptomer man kommer med. Der er ofte tale om en kombination af fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Første gang afdækkes symptombilledet og hvordan symptomerne har udviklet sig over tid, og behandlingen startes op. Der bruges kropslige teknikker Kranio-Sakral – og psykomotorisk terapi, psykoterapi, mindfulnesstræning og coaching i behandlingsforløbet.

BEHANDLING AF BABY OG BØRN

Spædbørn og børn behandles med blid Kranio – Sakral Terapi for kolik, skævheder, smerter, spændinger, stress, uro, adfærdsproblemer mm. Forældre til spædbørn og småbørn har mulighed for at få anvist øvelser og behandlende greb, de selv kan udføre.
For større børn tilbydes, ud over kropsterapi, terapeutiske samtaler omkring skolegang, familieproblemer, det sociale liv, angst, uro, lavt selvværd og tristhed.
Forældre tilbydes rådgivning omkring problemer med børn og unge fx i forhold til stress, sociale kompetencer, ADHD, lavt selvværd, indre uro, udadreageren, skolegang, familieliv.

KRANIO-SAKRAL – OG PSYKOMOTORISK KROPSTERAPI

er blide og dybtgående behandlingstyper for kropslige symptomer som hovedpine, spændinger, smerter, migræne, piskesmæld, iskias, uro, alle typer rygproblemer, stress, kroniske smerter mm. Der behandles med en kombination af Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk behandling hvorved både muskler, sener, led og nervesystem bliver afbalanceret. Første gang afklares problematikken og behandlingen startes op. Mangeårig erfaring sikrer et godt resultat. Vi har stor erfaring med behandling af børn i alle aldre. Al behandling foregår udenpå tøjet.

PSYKOTERAPI OG PARTERAPI

Handlingsorienteret og indfølende individuel psykoterapi, rådgivning og coaching for unge, voksne, særligt sensitive, PTSD ramte og par. Psykoterapi og coaching fokuserer på selvværd, selvtillid, selvomsorg og handlekraft.

MINDFULNESS KURSER 

Gennem året har vi en række kurser og workshops i mindfulness og meditation både for begyndere og viderekommende. Opstart er typisk i januar og september, men der er tilbud løbende gennem året. Skriv eller ring hvis ikke du finder et tilbud, der passer dig. Tilmelding til kurser sker gennem linket AOF Mindfulness

KROPSTERAPI OG TERAPEUTISK SAMTALE FOR UNGE

Der bruges blide behandlingsmetoder: Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk terapi for en række fysiske symptomer fx spændinger i skuldre og nakke, hovedpine, migræne, ondt i maven, menstruationssmerter, symptomer efter sportsskader, hjernerystelse, uheld mv.
Der bruges nænsom terapeutisk samtale og psykoterapi for psykiske symptomer fx angst, nedtrykthed, dårligt selvværd, ensomhed, præstationsangst, sort/hvidt livssyn mv. og for adfærdsmæssige symptomer fx konfliktfyldt adfærd, indre uro, generthed, søvnløshed, aggression mv.

TIDSBESTILLING

Bestil tid via mail ved at klikke på billedet. Vælger du mail kan du få yderligere informationer eller komme i dialog med mig. Det er også muligt at bestille tid ved at sende en sms til mobil 30 24 24 13 eller via online booking

Center for krop og psyke - Odense

Center for krop og psyke - Blommenslyst

Kontakt klinikken

Mere information

Adresser:
Oasen, Thorsgade 13,
5000 Odense C

Efter aftale:
Middelfartvej 491,
5491 Blommenslyst

Telefon: 30 24 24 13