+45 30 24 24 13 mail@lisbeth-clausen.dk

Børns kroppe
tager hurtigt imod behandling

Kropslige, psykiske eller adfærdsmæssige symptomer

Behandling af baby og børn

Behandlingsforløb for børn

Behandlingsforløb for børn tager udgangspunkt i de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer familien omkring barnet oplever. I en vis alder kan børnene selv sætte ord på, hvordan de har det, så vil der blive taget udgangspunkt i dette.

N.B. Kropsterapien er baseret på en holistisk forståelse. Der vil blive tilbudt en dialog om symptomernes fysiske og emotionelle årsager. 

Kropsterapi kan have en gavnlig effekt på en række symptomer og tilstande hos børn, fx smerte- og spændingstilstande, uro, nedtrykthed, sportsskader, skævheder i kroppen, fødselsskader, skæve kranier, kolik, øre – og infektions problemer, angst, hyperaktivitet, generelle trivselsproblemer.

Da børns kroppe hurtigt tager imod behandling, hvilket giver korte behandlingsforløb. Der behandles med Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk terapi tilpasset barnets alder. Afhængigt af barnets symptomer tilrettelægges et kortere eller længere behandlingsforløb.

På klinikken arbejder vi med at symptomer både har en kropslig, fysisk årsag og et psykisk, emotionelt udspring. I et behandlingsforløb vil i blive tilbudt en dialog om, hvad i eventuelt kunne gøre hjemme, som kunne støtte barnets motoriske og almene udvikling. Det kunne fx være øvelser, lege, blide kropslige tiltag, soveritualer. Det kunne også handle om kommunikation, kontakt, struktur i hverdagen mv. 

 

Babyer

Vores tilbud om behandling til babyer 0 – 1 år retter sig mod behandling af skævheder efter fødslen, eftervirkninger af for tidlig eller kompliceret fødsel og forsinket motorisk udvikling.

Teoretisk arbejdes ud fra at babyens krop og nervesystem kan blive påvirket af fødslen. En kompliceret fødsel, som fx en sædefødsel, for tidlig fødsel eller kejsersnit, vil kunne påvirke spædbarnets krop, nervesystem og almentilstand og give symptomer i tiden efter fødslen. Et nervesystem, som mangler balance efter en hård fødsel, vil kunne give generel uro og utilfredshed, soveproblemer og et højt eller lavt aktivitetsniveau.

For lidt større børn 1 – 6 år tilbydes behandling for smerter og spændinger, stress, generel utryghed og uro, forsinket kropslig eller psykisk udvikling, for højt eller lavt aktivitetsniveau, trivselsproblemer mm.

Den konkrete behandling består af kropsterapi efter en kort dialog om symptomerne. Efter kropsterapien samles op på behandlingen og der tilbydes en dialog om, hvad der ville virke støttende for for barnet i hverdagen. Fx træning af kroppen gennem øvelser og leg, ro og afskærmning, kropslig kontakt. Det kunne også være fokus på kommunikation, kontakt  eller struktur i hverdagen. 

Efter alle former for behandling har barnets krop og nervesystem brug for ro til at integrere påvirkningen. Derfor anbefales en pause på 7 – 8 dage før en ny behandling.  Behandlingen er helt på barnets præmisser, barnets eventuelle stopsignaler vil blive respekteret. Der er ikke noget, som kommer til at gøre ondt.

Større børn

Børn kan have kropslige, psykiske eller adfærdsmæssige symptomer, som påvirker dem selv og deres familie negativt i hverdagen. Det kan fx skyldes alder og udvikling, ubalancer i kroppen som giver spændinger og smerter,  hormonpåvirkning, pres fra kønsroller og autoriteter, problemer i familien, skolen eller det sociale liv. Børn behandles med kropsterapi og dialog om temaer, som kan styrke barnets motoriske, sociale eller personlige udvikling, fx: skolegang, kammerater, familie, følelser, tanker, adfærd. Den kropslige behandling er en kombination af Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk muskelafspænding. Begge metoder giver en dyb afspænding, retter op på ubalancer og nedsætter stress og uro. Behandlingen opleves  behagelig.

Få mere information ved at læse om kropsterapi og terapeutisk samtale for unge.

KRANIO-SAKRAL TERAPI, PSYKOMOTORISK TERAPI, STRESSBEHANDLING OG MINDFULNESS

ved psykomotorisk terapeut, KST – terapeut, Marte Meo terapeut
og mindfulnesslærer Lisbeth Clausen

NEDTRYKTHED, ANGST OG STRESS

Stressbehandling og behandling mod nedtrykthed og angst planlægges individuelt ud fra den problematik og de symptomer man kommer med. Der er ofte tale om en kombination af fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Første gang afdækkes symptombilledet og hvordan symptomerne har udviklet sig over tid, og behandlingen startes op. Der bruges kropslige teknikker Kranio-Sakral – og psykomotorisk terapi, psykoterapi, mindfulnesstræning og coaching i behandlingsforløbet.

BEHANDLING AF BABY OG BØRN

Spædbørn og børn behandles med blid Kranio – Sakral Terapi for kolik, skævheder, smerter, spændinger, stress, uro, adfærdsproblemer mm. Forældre til spædbørn og småbørn har mulighed for at få anvist øvelser og behandlende greb, de selv kan udføre.
For større børn tilbydes, ud over kropsterapi, terapeutiske samtaler omkring skolegang, familieproblemer, det sociale liv, angst, uro, lavt selvværd og tristhed.
Forældre tilbydes rådgivning omkring problemer med børn og unge fx i forhold til stress, sociale kompetencer, ADHD, lavt selvværd, indre uro, udadreageren, skolegang, familieliv.

KRANIO-SAKRAL – OG PSYKOMOTORISK KROPSTERAPI

er blide og dybtgående behandlingstyper for kropslige symptomer som hovedpine, spændinger, smerter, migræne, piskesmæld, iskias, uro, alle typer rygproblemer, stress, kroniske smerter mm. Der behandles med en kombination af Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk behandling hvorved både muskler, sener, led og nervesystem bliver afbalanceret. Første gang afklares problematikken og behandlingen startes op. Mangeårig erfaring sikrer et godt resultat. Vi har stor erfaring med behandling af børn i alle aldre. Al behandling foregår udenpå tøjet.

PSYKOTERAPI OG PARTERAPI

Handlingsorienteret og indfølende individuel psykoterapi, parterapi, rådgivning og coaching for unge, voksne, særligt sensitive, PTSD ramte. Psykoterapi og coaching fokuserer på selvværd, selvtillid, selvomsorg og handlekraft.

MINDFULNESS KURSER 

Gennem året har vi en række kurser og workshops i mindfulness og meditation både for begyndere og viderekommende. Opstart er typisk i januar og september, men der er tilbud løbende gennem året. Skriv eller ring hvis ikke du finder et tilbud, der passer dig. Tilmelding til kurser sker gennem linket AOF Mindfulness

KROPSTERAPI OG TERAPEUTISK SAMTALE FOR UNGE

Der bruges blide behandlingsmetoder: Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk terapi for en række fysiske symptomer fx spændinger i skuldre og nakke, hovedpine, migræne, ondt i maven, menstruationssmerter, symptomer efter sportsskader, hjernerystelse, uheld mv.
Der bruges nænsom terapeutisk samtale og psykoterapi for psykiske symptomer fx angst, nedtrykthed, dårligt selvværd, ensomhed, præstationsangst, sort/hvidt livssyn mv. og for adfærdsmæssige symptomer fx konfliktfyldt adfærd, indre uro, generthed, søvnløshed, aggression mv.

 

TIDSBESTILLING

Bestil tid via mail ved at klikke på billedet. Vælger du mail kan du få yderligere informationer eller komme i dialog med mig. Det er også muligt at bestille tid ved at sende en sms til mobil 30 24 24 13 eller via online booking

Center for krop og psyke - Odense

Center for krop og psyke - Blommenslyst

Kontakt klinikken

Mere information

Adresser:
Oasen, Thorsgade 13,
5000 Odense C

Mandage: Middelfartvej 491,
5491 Blommenslyst

Telefon: 30 24 24 13