+45 30 24 24 13 mail@lisbeth-clausen.dk

Behandling af unge

Kropsterapi og terapeutisk samtale for unge

 Denne artikel henvender sig til unge fra omkring 14 til 21 år, forældre og voksne, som arbejder med unge. Hvis du er mellem 14 og 18 skal dine forældre med på råd, når du søger behandling.

Jeg tilbyder kropsterapi for en række fysiske symptomer fx spændinger i skuldre og nakke, hovedpine, migræne, ondt i maven, menstruationssmerter, symptomer efter sportsskader, hjernerystelse, uheld mv. Læs om symptomer.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler og psykoterapi for psykiske symptomer som angst, nedtrykthed, dårligt selvværd, ensomhed, præstationsangst, sort/hvidt livssyn mv. og for adfærdsmæssige symptomer som konfliktfyldt adfærd, indre uro, generthed, søvnløshed, aggression mv. Ofte bruges både kropsterapi (Kranio-Sakral – og psykomotorisk terapi) og samtale i et behandlingsforløb, som kan strække sig over 2 – 6 gange.

 

 Kropslige, psykiske og adfærdsmæssige symptomer påvirker ofte unge og deres familier negativt i hverdagen. Symptomer kan også påvirke skolegang, uddannelse og det sociale liv og kan have mange årsager eller kombinationer af årsager. Symptomer kan fx skyldes alder og udvikling, ubalancer i hormonerne, anspændt muskulatur, usikkerhed på identitet, pres fra kønsroller, familie, skole eller sociale problemer.  

Der ud over kan unge komme ud for situationer og hændelser, som opleves traumatiske, hvilket kan skabe ubalance i kroppen og psyken. Hændelser som fx kropslige skader og ulykker, forældres skilsmisse, forældres misbrug, mobning, vold, følelser af udstødelse i gruppen, det at være vidne til at andre ikke har det godt, dødsfald. Symptomer på chok og traumer kan vise sig fysisk, følelsesmæssigt eller adfærdsmæssigt eller som en kombination. 

 

 

Unge kan behandles både med kropslige- og samtaleterapeutiske metoder. Den kropslige behandling er en kombination af Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk terapi. Begge metoder giver en dyb afspænding. De retter op på ubalancer i krop og nervesystem og nedsætter stress og uro. Kropsterapi  opleves meget behagelig og afslappende, gør ikke ondt og udføres udenpå tøjet. Unge oplever hurtigt en bedring.

For mange unge kan det kan være svært at åbne sig, overfor forældre eller voksne man kender. Eller man kan have brug for professionelle øjne på et problem. Det kan være givende at tale med en udenforstående, en professionel, om sig selv. Samtalerne hjælper en til at forstå sig selv, egne problemer, behov, tanker og følelser. Derved bliver man bedre til at forstå andre. Fra første gang findes frem til konkrete metoder og handlingsstrategier, der kan bruges til at løse problemer med. Det nye syn på en selv og livet og de nye handlingsstrategier korrigeres, udbygges og diskuteres de efterfølgende gange.

Af og til kan det være gavnligt for de yngste, at forældrene kommer med til samtale. Dette vil blive foreslået, hvis det skønnes vigtigt.
Man skal indstille sig på at komme til ca. 2 til 6 behandlinger.
Få yderligere informationer ved at besøge siderne: Kranio – Sakral terapi, Psykomotorisk behandling, Psykoterapi.

Online booking

 

Mindfulness for unge

Unge med interesse for mindfulness kan bestille tid til en personlig mindfulness session. Se under linket Mindfulness individuel.
Af og til tilbydes mindfulnesskurser for unge 14 – 18 år, kontakt for information.

 

KRANIO-SAKRAL TERAPI, PSYKOMOTORISK TERAPI, STRESSBEHANDLING OG MINDFULNESS

ved psykomotorisk terapeut, KST – terapeut, Marte Meo terapeut
og mindfulnesslærer Lisbeth Clausen

NEDTRYKTHED, ANGST OG STRESS

Stressbehandling og behandling mod nedtrykthed og angst planlægges individuelt ud fra den problematik og de symptomer man kommer med. Der er ofte tale om en kombination af fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Første gang afdækkes symptombilledet og hvordan symptomerne har udviklet sig over tid, og behandlingen startes op. Der bruges kropslige teknikker Kranio-Sakral – og psykomotorisk terapi, psykoterapi, mindfulnesstræning og coaching i behandlingsforløbet.

BEHANDLING AF BABY OG BØRN

Spædbørn og børn behandles med blid Kranio – Sakral Terapi for kolik, skævheder, smerter, spændinger, stress, uro, adfærdsproblemer mm. Forældre til spædbørn og småbørn har mulighed for at få anvist øvelser og behandlende greb, de selv kan udføre.
For større børn tilbydes, ud over kropsterapi, terapeutiske samtaler omkring skolegang, familieproblemer, det sociale liv, angst, uro, lavt selvværd og tristhed.
Forældre tilbydes rådgivning omkring problemer med børn og unge fx i forhold til stress, sociale kompetencer, ADHD, lavt selvværd, indre uro, udadreageren, skolegang, familieliv.

KRANIO-SAKRAL – OG PSYKOMOTORISK KROPSTERAPI

er blide og dybtgående behandlingstyper for kropslige symptomer som hovedpine, spændinger, smerter, migræne, piskesmæld, iskias, uro, alle typer rygproblemer, stress, kroniske smerter mm. Der behandles med en kombination af Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk behandling hvorved både muskler, sener, led og nervesystem bliver afbalanceret. Første gang afklares problematikken og behandlingen startes op. Mangeårig erfaring sikrer et godt resultat. Vi har stor erfaring med behandling af børn i alle aldre. Al behandling foregår udenpå tøjet.

PSYKOTERAPI OG PARTERAPI

Handlingsorienteret og indfølende individuel psykoterapi, parterapi, rådgivning og coaching for unge, voksne, særligt sensitive, PTSD ramte. Psykoterapi og coaching fokuserer på selvværd, selvtillid, selvomsorg og handlekraft.

MINDFULNESS KURSER 

Gennem året har vi en række kurser og workshops i mindfulness og meditation både for begyndere og viderekommende. Opstart er typisk i januar og september, men der er tilbud løbende gennem året. Skriv eller ring hvis ikke du finder et tilbud, der passer dig. Tilmelding til kurser sker gennem linket AOF Mindfulness

KROPSTERAPI OG TERAPEUTISK SAMTALE FOR UNGE

Der bruges blide behandlingsmetoder: Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk terapi for en række fysiske symptomer fx spændinger i skuldre og nakke, hovedpine, migræne, ondt i maven, menstruationssmerter, symptomer efter sportsskader, hjernerystelse, uheld mv.
Der bruges nænsom terapeutisk samtale og psykoterapi for psykiske symptomer fx angst, nedtrykthed, dårligt selvværd, ensomhed, præstationsangst, sort/hvidt livssyn mv. og for adfærdsmæssige symptomer fx konfliktfyldt adfærd, indre uro, generthed, søvnløshed, aggression mv.

 

TIDSBESTILLING

Bestil tid via mail ved at klikke på billedet. Vælger du mail kan du få yderligere informationer eller komme i dialog med mig. Det er også muligt at bestille tid ved at sende en sms til mobil 30 24 24 13 eller via online booking

Center for krop og psyke - Odense

Center for krop og psyke - Blommenslyst

Kontakt klinikken

Mere information

Adresser:
Oasen, Thorsgade 13,
5000 Odense C

Efter aftale:
Middelfartvej 491,
5491 Blommenslyst

Telefon: 30 24 24 13