Individuel- og sagssupervision

De fleste faggrupper, som arbejder med pædagogisk intervention og behandling i forskellige former, kan få brug for supervision, sparring eller coaching omkring deres daglige arbejdsopgaver. Efter flere årtier som selvstændig krops- og psykoterapeut, underviser i bevægelse, afspænding, kropstræning, mindfulness og meditation og Marte meo terapeut, tilbyder jeg supervision ud fra denne viden og erfaring. 

Jeg henvender mig primært til psykomotoriske terapeuter, kropsterapeuter, psykoterapeuter, alternative behandlere, pædagoger i støtte- og udviklingsfunktioner og ledere indenfor sundhedsområdet. 
Jeg henvender mig også til forældre. Nybagte forældre med spædbørn, som har brug for vejledning og sparring i forhold til forældrerollen, forældre til børn med specielle behov eller diagnoser som ADHD, hjerneskade, personlighedsforstyrrelser mm.

I dag har mange faggrupper og forældre adgang til supervision og vejledning. Her er et tilbud i privatregi, til dig, der ikke har tilgængelig supervision eller ikke har fundet den rette supervisor.

Behovet for supervision kan udspringe af egen tilgang til arbejdet, egen brug af ressourcer til et barn, en voksen,  en klient, en klientgruppe eller et fag.
Behov for supervision kan også udspringe af en bestemt faglig sag, man er involveret i.
Personlig supervision kan belyse og coache en stress- eller belastningstilstand, man er havnet i, egne følelsesmæssige reaktioner og adfærd i en arbejdssammenhæng eller en mere faglig mangel på nyt perspektiv.  

Min faglighed er baseret på min basisuddannelse indenfor psykomotorisk terapi, videreuddannelse indenfor Marte Meo metoden og indenfor mindfulness og meditation. Desuden flere årtiers praktisk erfaring som terapeut og behandler for børn og voksne, med fokus på udvikling, behandling, følelser og handling. Bestil tid via Onlinebooking