Dialog med forældre

Dialog og coaching med forældre om børn og familie

I dag udviser mange børn og voksne symptomer på stress. Mange familier har vænnet sig til, at stress er en del af hverdagen og bliver hårdt ramt, når børnene eller de voksne får tydelige symptomer på stress og pres. Det er vigtigt at forholde sig til stress og begynde at gøre noget, da stress kan føre til kroniske ubalancer. Man kan se stresssymptomer hos børn, som uro, hovedpine, utilpassethed, angst, nedtrykthed, ukontrollerede følelsesudbrud mm. Hos voksne ses uro, tankemylder, søvnproblemer, problemer med at styre temperamentet, angst, depression, brug af medicin og stimulanser. Den samlede familie kan også udvise symptomer fx vedvarende eller gentagende konflikter, magtkampe, hyperaktivitet, sort hvidt syn, usikkerhed på forældrerollen, truslen om skilsmisse.

De fleste familier har i dag mange krav, at skulle leve op til og mange muligheder at vælge imellem, når det kommer til hverdagen og fritiden. Fx skal man prioritere sin tid, sin økonomi, fritidsinteresser, ferier, familieliv.
Man vil også skulle forholde sig til, hvordan man bruger sit nærvær, opmærksomhed, følelser, samspil, kommunikation mv. Til alle disse krav og forventninger bruges familiens ressourcer, og heldigvis er der ofte store ressourcer at trække på. Alle familiemedlemmer bidrager med forståelse, empati, hjælpsomhed, kreativitet, evne til konfliktløsning, kærlighed, tryghed mv.

Hvordan stopper vi op i familierne og bliver mere bevidste om familielivet og de enkelte familiemedlemmers behov? Så det kan blive muligt at skabe rammer og miljø for sundhed i familien.

Dialog og coaching vil inspirere voksne med børn og unge til at gøre op med en hverdag med stress, dårlig kommunikation, manglende nærvær, skyldfølelse og dårlig samvittighed. Inspirere til at blive bevidste om at opnå ro, god kommunikation, nærvær, åbenhed og kærlighed i familien.

Vi tilbyder dialog (coaching, behandling) for forældre, omkring at finde tilbage til overblik, positiv ledelse, ressourcer, evnen til at overskue og løse familiens problemer, klar kommunikation, det positive forældreskab, ligeværdighed mellem familiens medlemmer mv.

Vores faglighed er baseret på en uddannelsen som psykomotorisk terapeut, en videreuddannelse dels som Marte Meo terapeut dels som mindfulnessinstruktør, og et mangeårigt arbejde med børn og voksnes udvikling, behandling og psykoterapi. Bestil tid på Onlinebooking