Dialog med forældre

Dialog og coaching med forældre om børn og familie

I dag udviser mange børn og voksne symptomer på stress. Mange familier har vænnet sig til, at stress er en del af hverdagen og bliver hårdt ramt, når børnene eller de voksne får tydelige symptomer på stress og pres. Det er vigtigt at forholde sig til stress og begynde at gøre noget, da stress kan føre til forværrede symptomer. Man kan se stresssymptomer hos børn, som uro, hovedpine, utilpassethed, angst, nedtrykthed, ukontrollerede følelsesudbrud mm. Hos voksne ses uro, tankemylder, søvnproblemer, problemer med at styre temperamentet, angst, depression, brug af medicin og stimulanser. Den samlede familie kan også udvise symptomer f.eks. vedvarende eller gentagende konflikter, magtkampe, hyperaktivitet, sort hvidt syn, usikkerhed på forældrerollen, trusler om skilsmisse.

De fleste familier har i dag mange krav og forventninger, de ønsker at leve op til og tilfredsstille. Der er også rigtig mange valgmuligheder, når det gælder arbejds- og skolelivet, hverdagen og fritiden. Man skal vælge, hvordan man vil prioritere sin tid, sin økonomi, sin sundhed, fritidsinteresserne, ferierne og familielivet.
Man vil også skulle forholde sig til, hvordan man bruger sit nærvær, sin opmærksomhed, sine følelser, samspillet, kommunikationen mv. Til alle disse krav og forventninger bruger familien mange ressourcer, og heldigvis er der ofte store ressourcer at trække på. Alle familiemedlemmer bidrager med forståelse, empati, hjælpsomhed, kreativitet, evne til konfliktløsning, kærlighed, tryghed mv.

Hvordan stopper vi op og bliver mere bevidste om familielivet og de enkelte familiemedlemmers behov? Hvordan skaber vi mulighed for gode rammer og et sundt miljø i familien?

Vi tilbyder dialog og coaching, som kan inspirere voksne med børn og unge til at gøre op med en for stresset hverdag, negativ kommunikation, manglende nærvær, skyldfølelser og dårlig samvittighed. Vi tilbyder inspiration og metoder til at opnå ro, god kommunikation, nærvær, åbenhed og kærlighed i familien.

Vi tilbyder metoder og veje til at finde tilbage til overblik, positiv ledelse, ressourcer, evnen til at overskue og løse familiens problemer, klar kommunikation, det positive forældreskab, ligeværdighed mellem familiens medlemmer mv.

Vores faglighed er baseret på basisuddannelse indenfor psykomotorisk terapi,  videreuddannelse indenfor Marte Meo metoden og indenfor mindfulness og meditation. Desuden mange års praktisk erfaring som terapeut og behandler for børn og voksne, med fokus på udvikling, behandling og psykoterapi. Bestil tid via Onlinebooking