+45 30 24 24 13 mail@lisbeth-clausen.dk

Familier uden stress

Individuel pædagogisk dialog for forældre. Kurser.

coaching ¤ kurser

Individuelle samtaler og coaching med forældre om børn og familie

 I dag udviser mange børn og voksne symptomer på stress. Mange familier har vænnet sig til, at stress er en del af hverdagen og bliver hårdt ramt, når børnene eller de voksne får tydelige symptomer på stress og pres. Det er vigtigt at forholde sig til stress og begynde at gøre noget, da stress kan føre til kroniske ubalancer. Man kan se stresssymptomer hos børn, som uro, hovedpine, utilpassethed, angst, nedtrykthed, ukontrollerede følelsesudbrud mm. Hos voksne ses uro, tankemylder, søvnproblemer, problemer med at styre temperamentet, angst, depression, brug af medicin og stimulanser. Den samlede familie kan også udvise symptomer fx vedvarende eller gentagende konflikter, magtkampe, hyperaktivitet, sort hvidt syn, usikkerhed på forældrerollen, truslen om skilsmisse.

De fleste familier har i dag mange krav, at skulle leve op til og mange muligheder at vælge imellem, når det kommer til hverdagen og fritiden. Fx skal man prioritere sin tid, indtjening, fritidsinteresser, ferier, familieliv.
Man vil også skulle forholde sig til, hvordan man bruger sit nærvær, opmærksomhed, følelser, samspil, kommunikation mv. Til alle disse krav og forventninger bruges familiens ressourcer, og der er ofte store ressourcer at trække på. Alle familiemedlemmer bidrager med forståelse, empati, hjælpsomhed, kreativitet, evne til konfliktløsning, kærlighed, tryghed mv. 

Vi tilbyder dialog (coaching, behandling) for forældre, omkring at finde tilbage til overblik, positiv ledelse, ressourcer, evnen til at overskue og løse familiens problemer, klar kommunikation, det positive forældreskab, ligeværdighed mellem familiens medlemmer mv. Dette baseres på en sundhedsfaglige uddannelse som psykomotorisk terapeut, en videreuddannelse som Marte Meo terapeut og mindfulnessinstruktør, og et mangeårigt arbejde dels som støttepædagog, dels med psykoterapi for børn og voksne i egen klinik. Bestil tid på Onlinebooking 

Kursusrækken: Familier uden stress l og ll

I hverdagen bliver vi nødt til at forholde os til stress både hos børn og voksne. Mange voksne er ramt af stress eller har oplevet at være ramt af stress, og nu ser vi at flere og flere børn og unge rammes af stress, angst og usikkerhed. Kurset vil handle om, hvordan vi i familierne stopper op og bliver mere bevidste om familielivet og de enkelte familiemedlemmers behov, for at kunne skabe rammer og miljø for sundhed i familien.
I familierne har vi mange muligheder at vælge imellem, når det kommer til tid, penge, hverdag, fritid, ferier, familieliv mv. Men også i forhold til, hvordan vi bruger vores nærvær, samvær, opmærksomhed, følelser, samspil, kommunikation mv.
Dette weekendkursus vil inspirere voksne med børn og unge til at gøre op med en hverdag med stress, dårlig kommunikation, manglende nærvær, skyldfølelse og dårlig samvittighed. For at blive mere bevidste om at opnå ro, god kommunikation, nærvær, åbenhed og kærlighed.

Nøgleord: ønsket om nærvær i familien, tid til samvær, ønsket om fællesskab, viljen til god kommunikation, prioritering af børnetid og voksentid, ønsket om tid til parforholdet, sociale medier, at være en familie i en kultur

Indhold: oplæg, diskussion, cases, teori, læring, øvelser, supervision
Undervisningen vil foregå i et uhøjtideligt, inspirerende læringsmiljø med plads til alle.

Kurser

Der er planlagt en række kursusweekends over det næste år, med vekslende fokus på ovennævnte temaer. I 2019 udbydes ovennævnte Familier uden stress l, både sidst i april og i september. Familier uden stress ll, kommer til at ligge i november. Dette vil give deltagerne mulighed for at indgå i en proces over længere tid.

Underviseren har arbejdet med behandling og undervisning af børn, unge og voksne gennem hele sit arbejdsliv og brænder for at gøre opmærksom på vigtigheden af nærvær, fokusering, bevidsthed, kontakt, sundhed og frugtbare valg i hverdagen.

Weekendkursus: Familier uden stress l
FORÅR 2020: 28-03-2020, kl. 10

Ugedag Lørdag og Søndag
Holdnr 93209
Adresse AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C
Lokale 1.8, 1. sal
Holdtimer 13
Antal mødegange 2
Afdeling/tilmeld AOF – Odense og Nordfyn
KRANIO-SAKRAL TERAPI, PSYKOMOTORISK TERAPI, STRESSBEHANDLING OG MINDFULNESS

ved psykomotorisk terapeut, KST – terapeut, Marte Meo terapeut
og mindfulnesslærer Lisbeth Holm Clausen

At vælge alternativ behandling er et personligt, tidsmæssigt og økonomisk valg. Vi mener, at alternativ behandling skal udføres af veluddannede, kvalificerede og erfarne behandlere.
En behandlingsproces tager tid. Gives behandlingsprocessen tid, får man et godt resultat. Skriv eller ring, hvis du er i tvivl om, hvilken form for behandling du skal vælge, eller hvis du er i tvivl om behandling kunne være noget for dig.

NEDTRYKTHED, ANGST OG STRESS

Stressbehandling og behandling mod nedtrykthed og angst planlægges individuelt ud fra den problematik og de symptomer man kommer med. Der er ofte tale om en kombination af fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Første gang afdækkes symptombilledet og hvordan symptomerne har udviklet sig over tid, og behandlingen startes op. Der bruges kropslige teknikker Kranio-Sakral – og psykomotorisk terapi, psykoterapi, mindfulnesstræning og coaching i behandlingsforløbet.

BEHANDLING AF BABY OG  BØRN

Spædbørn og børn behandles med blid Kranio – Sakral Terapi for kolik, skævheder, smerter, spændinger, stress, uro, adfærdsproblemer mm. Forældre til spædbørn og småbørn har mulighed for at få anvist øvelser og behandlende tag, de selv kan udføre.
For større børn tilbydes, ud over kropsterapi, terapeutiske samtaler omkring skolegang, familieproblemer, det sociale liv, angst, uro, lavt selvværd og tristhed.
Forældre tilbydes rådgivning omkring problemer med børn og unge fx i forhold til stress, sociale kompetencer, ADHD, lavt sevværd, indre uro, udadreageren, skolegang, familieliv.

KRANIO-SAKRAL – OG PSYKOMOTORISK KROPSTERAPI

er blide og dybtgående behandlingstyper for kropslige symptomer som hovedpine, spændinger, smerter, migræne, piskesmæld, iskias, uro, alle typer rygproblemer, stress, kroniske smerter mm. Der behandles med en kombination af Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk behandling hvorved både muskler, sener, led og nervesystem bliver afbalanceret. Første gang afklares problematikken og behandlingen startes op. Mangeårig erfaring sikrer et godt resultat. Vi har stor erfaring med behandling af børn i alle aldre. Al behandling foregår udenpå tøjet.

PSYKOTERAPI OG PARTERAPI

Handlingsorienteret og indfølende individuel psykoterapi, rådgivning og coaching for unge, voksne, særligt sensitive, PTSD ramte og par. Psykoterapi og coaching fokuserer på selvværd, selvtillid, selvomsorg og handlekraft.

MINDFULNESS KURSER 

Gennem året har vi en række kurser og workshops i mindfulness og meditation både for begyndere og viderekommende. Opstart er typisk i januar og september, men der er tilbud løbende gennem året. Skriv eller ring hvis ikke du finder et tilbud, der passer dig. Tilmelding til kurser sker gennem linket AOF Mindfulness

KROPSTERAPI OG TERAPEUTISK SAMTALE FOR UNGE

Der bruges blide behandlingsmetoder: Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk terapi for en række fysiske symptomer fx spændinger i skuldre og nakke, hovedpine, migræne, ondt i maven, menstruationssmerter, symptomer efter sportsskader, hjernerystelse, uheld mv.
Der bruges nænsom terapeutisk samtale og psykoterapi for psykiske symptomer fx angst, nedtrykthed, dårligt selvværd, ensomhed, præstationsangst, sort/hvidt livssyn mv. og for adfærdsmæssige symptomer fx konfliktfyldt adfærd, indre uro, generthed, søvnløshed, aggression mv.

TIDSBESTILLING

Bestil tid via mail ved at klikke på billedet. Vælger du mail kan du få yderligere informationer eller komme i dialog med mig. Det er også muligt at bestille tid ved at sende en sms til mobil 30 24 24 13 eller via online booking

Center for krop og psyke - Odense

Center for krop og psyke - Blommenslyst