Kropsterapi, psykoterapi og forebyggelse af ny stress

psykomotorisk Stress og traume behandling

Kort om stress

Der tilbydes effektiv behandling for stress, som både inddrager kroppen, psyken, tankemønstre og adfærd, og som forebygger ny stress. Behandlingsforløbet kan fint stå alene, idet der både arbejdes med kroppen og psykologien. Behandlingen kan også vælges sideløbende med anden stressbehandling fx psykologsamtaler, fysioterapi, medicin eller anden alternativ behandling.

Nogle af de mest fremtrædende symptomer på stress er koncentrationsbesvær, indre uro, søvnproblemer, træthed, en følelse af at være i en glasklokke, social isolation, angst og depression. Dertil kan komme en lang række andre kropslige, følelsesmæssige eller adfærdsmæssige problemer. (Læs om symptomer eller mindfulness og meditation.)

Mange, der bliver ramt af stress, lider af stress langt tidligere uden at være klar over det. En del oplever kroniske fysiske symptomer, som i perioder intensiveres. Efter længere tids stress oplever en del mennesker med stress at bryde sammen fysisk eller psykisk, hvilket er en chokerende oplevelse.
Stress er en farlig tilstand og kan lede til depression, forringelse af kognitive evner og livsstilssygdomme. Det er vigtigt at søge behandling, når man mærker på stress. Stress er nemmere at behandle og komme igennem, jo tidligere den opdages og behandles.

Hvis man for nylig eller tidligere i livet har været udsat for chok og traumer, kombineret med nyopstået akut stress, kan der opstå en risiko for at få symptomer på udbrændthed eller PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion). Hvis det er tilfældet, vil man oftest have været i behandling eller være i gang med behandling. Psykomotorisk behandling og Kranio – Sakral Terapi vil da kunne bruges sideløbende mod uro, søvnløshed, smerter og spændinger mm.

Stressramte

Stressramte behandles med Kranio – Sakral Terapi, psykomotorisk behandling, psykoterapeutisk dialog og afklaring, træning i mindfulness og anvisninger på fysiske øvelser og motion.

De kropslige symptomer på stress vil blive behandlet og evnen til at mærke og tolke kroppens signaler vil blive trænet gennem kropsbevidsthed. En god kropsbevidsthed styrker evnen til at give slip på kroppens spændinger og giver nervesystemet mulighed for at slappe af. Gennem kropslig behandling og afspænding lærer du og din krop på ny at kunne veksle mellem aktivitet, når der er brug for det, og hvile, når der er brug for at lade op. En god kropsbevidsthed nedsætter symptomer og forebygger ny stress.

Efter behov kan der arbejdes med mindfulness, som nedsætter følelsen af stress og uro i kroppen og hovedet. Mindfulness består af nogle simple, effektive øvelser, som du kan bruge regelmæssigt i hverdagen.

 Stressramte gennemgår i behandlingsforløbet en personlig udvikling for at ændre en stressende livsstil. En stressramt har ofte udviklet nogle uhensigtsmæssige personlighedstræk, reaktionsmønstre og holdninger, som er med til at skabe og opretholde stress. Disse mønstre vil vi forsøge at bevidstgøre, så ny mere hensigtsmæssig adfærd kan komme frem, og ny stress kan undgås.

Behandlingsforløbet er altid individuelt tilrettelagt og tilpasset den enkeltes oplevelse af stress og symptomer. Der vil, fra gang til gang, være dialog om, hvordan du mærker dine symptomer og hvordan du begynder at mestre din stress. Desuden planlægger vi løbende de arbejdspunkter, der skal trænes i hverdagen.

Der kan være brug for anvisninger af kropslige øvelser og motion for at strække, bevæge eller træne belastet muskulatur. Forskning indenfor stress og motion viser tydeligt, at regelmæssig motion er med til at nedsætte og forebygge stress, livsstilssygdomme og depression. Motion kan være gåture, løb, dans, yoga, svømning, træning i fitnesscenter eller lignende. Det er vigtigt at finde sin egen motionsform, at dyrke den form for motion, man har mest lyst til. Der kan bestillles tid her: Online booking

Mindfulness mod stress

Forår og efterår startes AOF – kurser i mindfulness.
Man kan året rundt bestille tid på klinikken til en individuel mindfulness session. Se under Mindfulness individuel.