+45 30 24 24 13 mail@lisbeth-clausen.dk

Effektiv behandling for stress

Kropsterapi, psykoterapi og forebyggelse af ny stress

Stressbehandling

Kort om stress

Der tilbydes en effektiv behandling for stress, som både inddrager kroppen, psyken, tankemønstre og adfærd og som forebygger ny stress. Behandlingsforløbet kan fint stå alene, idet der både arbejdes med kroppen og psykologien. Behandlingen kan også vælges sideløbende med anden stressbehandling fx psykologsamtaler, fysioterapi, medicin, anden alternativ behandling.

Nogle af de mest fremtrædende symptomer på stress er koncentrationsbesvær, indre uro, søvnproblemer, træthed, en følelse af at være i en glasklokke, social isolation, angst og depression. Dertil kan komme en lang række andre kropslige, følelsesmæssige eller adfærdsmæssige problemer. Læs om symptomer eller mindfulness og meditation.)

Mange, der går ned med stress, lider af stress i en lang periode uden at vide det og bryder pludselig sammen fysisk eller psykisk. Dette opleves altid chokerende.
Stress er en farlig tilstand og kan lede til depression, forringelse af kognitive evner og livsstilssygdomme. Det er vigtigt at søge behandling med det samme, man opdager symptomer på man er stresset. Stress er nemmere at behandle og komme igennem, jo tidligere den opdages og behandles.

Hvis man har været udsat for chok og traumer for nylig eller tidligere i livet, måske kombineret med akut stress, kan man ende med en udbrændtheds – eller PTSD diagnose (posttraumatisk belastningsreaktion). Man vil ofte have været i behandling eller være i gang med behandling. Psykomotorisk behandling og Kranio – Sakral Terapi vil da kunne bruges sideløbende mod uro, søvnløshed, smerter og spændinger mm.
Online booking

Stressramte

Stressramte behandles med Kranio – Sakral Terapi, psykomotorisk behandling, kognitivt baseret psykoterapi, træning i mindfulness og opfordring til at dyrke motion.

De kropslige symptomer på stress vil blive behandlet, og evnen til at mærke og tolke kroppens signaler vil blive trænet. En udviklet kropsbevidsthed, kan bruges konkret som et “barometer” for stress.

Stressramte gennemgår i forløbet en personlig udvikling for at ændre en stressende livsstil. En stressramt har ofte udviklet nogle uhensigtsmæssige personlighedstræk, reaktionsmønstre og holdninger, som er med til at skabe og opretholde stress. Disse mønstre vil vi forsøge at bevidstgøre, så ny mere hensigtsmæssig adfærd kan komme frem og ny stress kan undgås.

I stressbehandlingen bruges flere forskellige effektive afspændings – og mindfulnessmetoder, som kan forebygge og nedsætte stress. I et behandlingsforløb arbejdes med manuel kropslig behandling og små øvelser, som træner kontakten til kroppen. Disse metoder øger kropsbevidstheden og evnen til at give slip på spændinger og lade nervesystemet slappe af for en stund. Gennem kropslig behandling og afspænding lærer kroppen på ny at kunne veksle mellem aktivitet, når der er brug for det, og hvile, når der er brug for at lade op. Efter behov arbejdes med mindfulnessøvelser, som nedsætter følelsen af stress i kroppen og hovedet.

Behandlingsforløbet er altid individuelt tilrettelagt, og tager dermed hensyn til den måde det enkelte mennesker oplever stress på. For at tilrettelægge og følge op på dit behandlingsforløb, vil der løbende være samtaler om, hvordan du oplever stress, hvordan din stress er opstået og hvordan din helbredelsesproces skrider frem.

Af og til, hvis der er behov for det, tales om motionsvaner idet forskning indenfor stress og motion viser, at regelmæssig motion nedsætter og forebygger stress, livsstilssygdomme og depression. 20 – 30 minutters motion om dagen er med til at nedsætte og forebygge stress. Det er vigtigt at finde sin egen motionsform fx gang, løb, Zumba, yoga, cykling, boldspil, svømning, styrketræning, dans.
Online booking

Mindfulness mod stress

Forår og efterår startes kurser i mindfulness mod stress.
Mindfulness som behandling for stress tilbydes året rundt, som individuel session. Se under Mindfulness individuel.

 

 

 

 

 

KRANIO-SAKRAL TERAPI, PSYKOMOTORISK TERAPI, STRESSBEHANDLING OG MINDFULNESS

ved psykomotorisk terapeut, KST – terapeut, Marte Meo terapeut
og mindfulnesslærer Lisbeth Clausen

NEDTRYKTHED, ANGST OG STRESS

Stressbehandling og behandling mod nedtrykthed og angst planlægges individuelt ud fra den problematik og de symptomer man kommer med. Der er ofte tale om en kombination af fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Første gang afdækkes symptombilledet og hvordan symptomerne har udviklet sig over tid, og behandlingen startes op. Der bruges kropslige teknikker Kranio-Sakral – og psykomotorisk terapi, psykoterapi, mindfulnesstræning og coaching i behandlingsforløbet.

BEHANDLING AF BABY OG BØRN

Spædbørn og børn behandles med blid Kranio – Sakral Terapi for kolik, skævheder, smerter, spændinger, stress, uro, adfærdsproblemer mm. Forældre til spædbørn og småbørn har mulighed for at få anvist øvelser og behandlende greb, de selv kan udføre.
For større børn tilbydes, ud over kropsterapi, terapeutiske samtaler omkring skolegang, familieproblemer, det sociale liv, angst, uro, lavt selvværd og tristhed.
Forældre tilbydes rådgivning omkring problemer med børn og unge fx i forhold til stress, sociale kompetencer, ADHD, lavt selvværd, indre uro, udadreageren, skolegang, familieliv.

KRANIO-SAKRAL – OG PSYKOMOTORISK KROPSTERAPI

er blide og dybtgående behandlingstyper for kropslige symptomer som hovedpine, spændinger, smerter, migræne, piskesmæld, iskias, uro, alle typer rygproblemer, stress, kroniske smerter mm. Der behandles med en kombination af Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk behandling hvorved både muskler, sener, led og nervesystem bliver afbalanceret. Første gang afklares problematikken og behandlingen startes op. Mangeårig erfaring sikrer et godt resultat. Vi har stor erfaring med behandling af børn i alle aldre. Al behandling foregår udenpå tøjet.

PSYKOTERAPI OG PARTERAPI

Handlingsorienteret og indfølende individuel psykoterapi, rådgivning og coaching for unge, voksne, særligt sensitive, PTSD ramte og par. Psykoterapi og coaching fokuserer på selvværd, selvtillid, selvomsorg og handlekraft.

MINDFULNESS KURSER 

Gennem året har vi en række kurser og workshops i mindfulness og meditation både for begyndere og viderekommende. Opstart er typisk i januar og september, men der er tilbud løbende gennem året. Skriv eller ring hvis ikke du finder et tilbud, der passer dig. Tilmelding til kurser sker gennem linket AOF Mindfulness

KROPSTERAPI OG TERAPEUTISK SAMTALE FOR UNGE

Der bruges blide behandlingsmetoder: Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk terapi for en række fysiske symptomer fx spændinger i skuldre og nakke, hovedpine, migræne, ondt i maven, menstruationssmerter, symptomer efter sportsskader, hjernerystelse, uheld mv.
Der bruges nænsom terapeutisk samtale og psykoterapi for psykiske symptomer fx angst, nedtrykthed, dårligt selvværd, ensomhed, præstationsangst, sort/hvidt livssyn mv. og for adfærdsmæssige symptomer fx konfliktfyldt adfærd, indre uro, generthed, søvnløshed, aggression mv.

TIDSBESTILLING

Bestil tid via mail ved at klikke på billedet til højre. Vælger du mail kan du få yderligere informationer eller komme i dialog med mig. Det er også muligt at bestille tid ved at sende en sms til mobil 30 24 24 13 eller via online booking

Center for krop og psyke - Odense

Center for krop og psyke - Blommenslyst