Kropsterapi, psykoterapi og forebyggelse af ny stress

Stressbehandling

Kort om stress

Der tilbydes en effektiv behandling for stress, som både inddrager kroppen, psyken, tankemønstre og adfærd og som forebygger ny stress. Behandlingsforløbet kan fint stå alene, idet der både arbejdes med kroppen og psykologien. Behandlingen kan også vælges sideløbende med anden stressbehandling fx psykologsamtaler, fysioterapi, medicin, anden alternativ behandling.

Nogle af de mest fremtrædende symptomer på stress er koncentrationsbesvær, indre uro, søvnproblemer, træthed, en følelse af at være i en glasklokke, social isolation, angst og depression. Dertil kan komme en lang række andre kropslige, følelsesmæssige eller adfærdsmæssige problemer. Læs om symptomer eller mindfulness og meditation.)

Mange, der går ned med stress, lider af stress i en lang periode uden at vide det og bryder pludselig sammen fysisk eller psykisk. Dette opleves altid chokerende.
Stress er en farlig tilstand og kan lede til depression, forringelse af kognitive evner og livsstilssygdomme. Det er vigtigt at søge behandling med det samme, man opdager symptomer på man er stresset. Stress er nemmere at behandle og komme igennem, jo tidligere den opdages og behandles.

Hvis man har været udsat for chok og traumer for nylig eller tidligere i livet, måske kombineret med akut stress, kan man ende med en udbrændtheds – eller PTSD diagnose (posttraumatisk belastningsreaktion). Man vil ofte have været i behandling eller være i gang med behandling. Psykomotorisk behandling og Kranio – Sakral Terapi vil da kunne bruges sideløbende mod uro, søvnløshed, smerter og spændinger mm.
Online booking

Stressramte

Stressramte behandles med Kranio – Sakral Terapi, psykomotorisk behandling, kognitivt baseret psykoterapi, træning i mindfulness og opfordring til at dyrke motion.

De kropslige symptomer på stress vil blive behandlet, og evnen til at mærke og tolke kroppens signaler vil blive trænet. En udviklet kropsbevidsthed, kan bruges konkret som et “barometer” for stress.

Stressramte gennemgår i forløbet en personlig udvikling for at ændre en stressende livsstil. En stressramt har ofte udviklet nogle uhensigtsmæssige personlighedstræk, reaktionsmønstre og holdninger, som er med til at skabe og opretholde stress. Disse mønstre vil vi forsøge at bevidstgøre, så ny mere hensigtsmæssig adfærd kan komme frem og ny stress kan undgås.

I stressbehandlingen bruges flere forskellige effektive afspændings – og mindfulnessmetoder, som kan forebygge og nedsætte stress. I et behandlingsforløb arbejdes med manuel kropslig behandling og små øvelser, som træner kontakten til kroppen. Disse metoder øger kropsbevidstheden og evnen til at give slip på spændinger og lade nervesystemet slappe af for en stund. Gennem kropslig behandling og afspænding lærer kroppen på ny at kunne veksle mellem aktivitet, når der er brug for det, og hvile, når der er brug for at lade op. Efter behov arbejdes med mindfulnessøvelser, som nedsætter følelsen af stress i kroppen og hovedet.

Behandlingsforløbet er altid individuelt tilrettelagt, og tager dermed hensyn til den måde det enkelte mennesker oplever stress på. For at tilrettelægge og følge op på dit behandlingsforløb, vil der løbende være samtaler om, hvordan du oplever stress, hvordan din stress er opstået og hvordan din helbredelsesproces skrider frem.

Af og til, hvis der er behov for det, tales om motionsvaner idet forskning indenfor stress og motion viser, at regelmæssig motion nedsætter og forebygger stress, livsstilssygdomme og depression. 20 – 30 minutters motion om dagen er med til at nedsætte og forebygge stress. Det er vigtigt at finde sin egen motionsform fx gang, løb, Zumba, yoga, cykling, boldspil, svømning, styrketræning, dans.
Online booking

Mindfulness mod stress

Forår og efterår startes kurser i mindfulness mod stress.
Mindfulness som behandling for stress tilbydes året rundt, som individuel session. Se under Mindfulness individuel.