Psykomotorisk terapi

Psykomotorisk behandling/terapi (PMT) er en nænsom, manuel kropsterapeutisk metode til behandling af muskler, led og nervesystem. PMT tilbydes baby, børn og voksne.

Behandlingen giver en dybdegående afspænding af muskler og led, og består af greb, tryk og stræk af muskler og led. Behandlingen foretages udenpå løstsiddende tøj og opleves utrolig afslappende og afstressende. Hele kroppen vil blive behandlet, da spændinger et sted i kroppen hænger sammen med og påvirker hele kroppen. Læs om symptomer.
Behandlingsmetoden kombineres med kranio – Sakral terapi, psykoterapi og stressbehandling efter behov.

Der arbejdes i et forløb med sammenhængen mellem krop, psyke, tanker og handlinger, derfor er der sideløbende med kropsterapien dialog om kroppen og hverdagen. Du vil blive inddraget i din behandlingsproces. For at optimere behandlingen, vil du skulle arbejde hjemme med  f.eks. psykiske- og adfærdsmæssige justeringer, fysiske øvelser eller mindfulness øvelser. 
I behandlingen trænes kropsbevidsthed. Det er en træning i at mærke og beskrive kroppen nuanceret. En udviklet kropsbevidsthed, vil styrke resiliens og dermed nedsætte risikoen for stress og kropslige symptomer.

Udover behandling af konkrete symptomer, forebygger psykomotorisk terapi ny stress, spænding og smerte. Erfaring viser, at behandlinger med 1 – 2 måneders mellemrum virker forebyggende. PMT kan fint supplere behandling indenfor det etablerede behandlingssystem. Book tid her Online booking
Du skal være velkommen til at læse artiklen: Værd at vide om kropsterapi.

Metoden udføres kun af uddannede psykomotoriske terapeuter.