Psykomotorisk terapi

Psykomotorisk behandling/terapi er en nænsom, manuel kropsterapeutisk metode til behandling af muskler og led. Metoden udføres af uddannede psykomotoriske terapeuter.

Behandlingen giver en dybdegående afspænding af muskler og led, og består af specifikke greb, tryk og stræk af muskler og led. Behandlingen foregår udenpå løstsiddende tøj og opleves utrolig behagelig, afslappende og afstressende. Hele kroppen bliver behandlet, da spændinger i dele af kroppen vil påvirke hele kroppen. Læs om symptomer.

Behandlingerne bruges ofte i kombination med andre af vores behandlingsmetoder: kranio – Sakral terapi, psykoterapi og stressbehandling.  Udover behandling af konkrete symptomer her og nu, kan psykomotorisk terapi bruges som forebyggelse af stress, spændinger og smerter på længere sigt. Erfaring viser, at regelmæssig behandling med 1 – 2 måneders mellemrum kan forebygger alvorligere smerte – , spændings- og stresstilstande. Behandlingerne kan fint supplere behandling indenfor det etablerede behandlingssystem.

Læs artiklen: Værd at vide om kropsterapi.

Der arbejdes i en behandlingsforløb med sammenhængen mellem krop, psyke, tanker og adfærd, derfor er der sideløbende med kropsterapien dialog om kroppen og hverdagen.
Desuden vil man blive inddraget i sin egen behandlingsproces på den måde, at man  arbejder hjemme med fx fysiske øvelser, afspændingsøvelser, mindfulness eller psykiske og adfærdsmæssige justeringer og ændringer.

Under den enkelte session opfordres man til at mærke og beskrive kroppen for at tydeliggøre og udvikle kropsbevidsthed og forståelse for kroppens signaler på belastning og stress. En veludviklet kropsbevidsthed nedsætter risikoen for stresstilstande.

Vores nervesystem er meget følsomt overfor langvarig stress. I et behandlingsforløb arbejdes med at se kropslige symptomer i en sammenhæng med livsførelse, følelsesmæssige belastninger og tankemønstre. Stress og negative oplevelser giver spændinger og smerter. Jo mere stress, jo flere symptomer.  Behandlingen vil sætte en helbredelsesproces i gang, som fremskyndes, når man arbejder bevidst med sig selv mellem behandlingerne.

Behandling er for både børn og voksne. Book tid her Online booking