baby og børn

Behandlingsforløb for børn tager udgangspunkt i de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer familien oplever hos barnet.

Behandling af børn udføres med baggrund i mine uddannelser: Psykomotorisk terapeut, Kranio – Sakral terapeut og Marte Meo terapeut.

Inden i møder op til behandling med jeres baby eller barn, er det muligt at starte med en forældresession enten personligt på klinikken eller online. Sessionen vil handle om forståelse, analyse og teori omkring barnets problemer og vanskeligheder. I vil desuden blive tilbudt øvelser, ideer, strategier mm., til hvad i kan arbejde med hjemme. I nogle tilfælde vil det ikke blive nødvendigt med kropsterapi efterfølgende.

( Eksempler på temaer kunne være: Hvordan tyder vi babys signaler? Hvordan kan vi sikre os at baby har det godt? Hvad betyder kroppens signaler og symptomer? Kan vi selv hjælpe baby med uro, spændinger, maveproblemer og andre fysiske symptomer?) Kontakt mig via SMS, opkald eller mail, hvis du ønsker at bestille en online tid.

Kropsterapi for børn, består af Kranio – Sakral terapi og psykomotorisk behandling. Behandlingsforløbet er baseret på en holistisk forståelse. Det vil sige, at jeg arbejder med sammenhængen mellem symptomerne i kroppen, følelser, stress og hverdagsliv.
Kropsterapi kan have en gavnlig effekt på en række symptomer og tilstande hos børn, f.eks. smerte- og spændingstilstande, uro, nedtrykthed, symptomer efter skader og ulykker, skævheder i kroppen, fødselsskader, skæve kranier, kolik, øre – og infektions problemer, angst, hyperaktivitet, aggression, generelle trivselsproblemer.

I sammenhæng med behandling tilbyde jeg ideer til øvelser, soveritualer, positiv kontakt og kommunikation, struktur i hverdagen, lege, massage mv., som kan bruges som inspiration efter behov. 

Babybehandling

Læs venligst om behandlingsprincipper for børn øverst på siden.

Jeg modtager baby fra 4 ugers alderen. Hvis jeres baby har tydelige skævheder eller generelt trives dårligt, kan behandling påbegyndes fra 2 ugers alderen. 
På klinikken behandles baby for skævheder efter fødslen, generel uro, uro omkring søvnen, fordøjelseproblemer, eftervirkninger af for tidlig eller kompliceret fødsel, tilknytningsvanskeligheder, forsinket motorisk udvikling mm.

Teoretisk arbejdes ud fra at babyens krop og nervesystem bliver påvirket af fødslen. En kompliceret fødsel, som fx en sædefødsel, for tidlig fødsel, langvarig fødsel eller kejsersnit, vil kunne påvirke spædbarnets krop, nervesystem og almentilstand og give symptomer. Et nervesystem, som mangler balance efter en hård fødsel, vil kunne give generel uro og utilfredshed, soveproblemer, et højt eller lavt aktivitetsniveau mm. 
Jeg ser også, at baby kan reagere med uro eller utilpassethed i den første tid efter fødslen, hvor familiens medlemmer skal lære hinanden at kende og forældrene skal vende sig til den nye forældrerolle (for førstegangs forældre). Bestil tid her: Online booking.

For lidt større børn (1 – 6 år) tilbydes behandling for smerter og spændinger, stress, generel utryghed og uro, forsinket kropslig eller psykisk udvikling, for højt eller lavt aktivitetsniveau, trivselsproblemer mm.

Den konkrete behandling består af kropsterapi efter en dialog om symptomerne. Efter kropsterapien bliver der samlet op på behandlingen, og efter behov tilbydes ideer til støtte for barnets motoriske og almene udvikling. Det kunne f.eks. være træning af kroppen gennem øvelser og leg, ro og afskærmning, når barnet bliver uroligt, positiv støttende kommunikation, kropslig kontakt, opmærksomhed på støttende struktur i hverdagen mv. 

Efter behandlingen har barnets krop og nervesystem brug for ro til at integrere kropsterapien. Der anbefales en pause på 7 – 14 dage før en ny behandling. Behandlingen er helt på barnets præmisser, barnets eventuelle stopsignaler vil blive respekteret, og der er ikke noget, som kommer til at gøre ondt. Al behandling foregår udenpå tøjet.
Betil tid her: online booking

Større børn

Behandlingsforløb for børn fra 6 -7 års alderen tager udgangspunkt i de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer barnet og familien oplever. 
Det kan være symptomer, som kan ses i en sammenhæng med alder og udviklingstrin, ændringer i hverdagens rutiner, ubalancer i kroppen og deraf medfølgende spændinger og smerter, hormonpåvirkning, pres og stress i det sociale liv, problemer i familien eller skolen.
Børn behandles med kropsterapi og dialog om temaer, som kan styrke barnets motoriske, sociale eller personlige udvikling. Der kan være dialog om f.eks. skolegang, kammerater, familie, følelser, tanker, adfærd. Den kropslige behandling er en kombination af Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk muskelafspænding. Begge metoder giver en dyb afspænding, retter op på ubalancer og nedsætter stress og uro. Behandlingen opleves  behagelig. Behandlingen foregår på barnets præmisser og udenpå tøjet. Der er ikke noget, der kommer til at gøre ondt. Online booking

 Få mere information ved at læse om kropsterapi og terapeutisk samtale for unge fra 14.år.