+45 30 24 24 13 mail@lisbeth-clausen.dk

Børns kroppe
kommer hurtig i balance

Kropslige, psykiske eller adfærdsmæssige symptomer

Behandling af baby og børn

Behandlingsforløb for børn

Behandlingsforløb for børn tager udgangspunkt i de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer familien oplever hos barnet. Når barnet er gammelt nok til at kunne udtrykke, hvordan det har det fysisk og følelsesmæssigt, vil der blive taget udgangspunkt i dette, sammen med de voksnes oplevelse.

Behandling af børn udføres med baggrund i mine uddannelser: Psykomotorisk terapeut, Kranio – Sakral terapeut og Marte Meo terapeut.

Kropsterapi, som består af Kranio – Sakral terapi og psykomotorisk behandling, er hos os baseret på en holistisk forståelse. Det vil sige, at der findes en psykologisk eller følelsesmæssig sammenhæng med et kropsligt symptom eller problem. Stress, utryghed, usikkerhed mv. kan give kropslige symptomer. Derfor vil der blive tilbudt en dialog om symptomernes fysiske og emotionelle sammenhæng. Dermed arbejdes med årsager til symptomer.

Kropsterapi kan have en gavnlig effekt på en række symptomer og tilstande hos børn, fx smerte- og spændingstilstande, uro, nedtrykthed, sportsskader, skævheder i kroppen, fødselsskader, skæve kranier, kolik, øre – og infektions problemer, angst, hyperaktivitet, aggression, generelle trivselsproblemer.

Vi vil endvidere tilbyde ideer til tiltag, man kan bruge i hverdagen for at støtte barnets motoriske og almene udvikling. Disse ideer vil i dialog blive tilpasset familiens vaner, tankegang og dagligdag. (Det skal være sjovt og nemt at gå til.) Det kunne fx være ideer til  soveritualer, til positiv kontakt og kommunikation, struktur i hverdagen, øvelser, lege, massage, mv.

Børns psykofysiske system tager hurtigt imod behandling, der ses hurtigt forbedringer. Det anbefales, at man i starten følger et forløb med to ugers mellemrum, for at opnå en varig forbedring. 
Online booking

Babyer

Start behandlingen inden klinikken åbnes igen efter Coronakrisen, ved en telefonsamtale, maildialog eller et Skypemøde,  om de problemer i oplever og hvilke tiltag i kan gøre frem til der åbnes for fysisk fremmøde.

Læs venligst om behandlingsprincipper for børn øverst på siden.

Vi tager imod babyer til behandling fra 4 ugers alderen. Så har familien og baby haft lidt tid til at lære hinanden at kende. 
På klinikken behandles babyer med skævheder efter fødslen, generel uro, uro ved sovetid eller om natten, fordøjelsesproblemer, eftervirkninger af for tidlig eller kompliceret fødsel, tilknytningsvanskeligheder og forsinket motorisk udvikling.

Teoretisk arbejdes ud fra at babyens krop og nervesystem kan blive påvirket af fødslen. En kompliceret fødsel, som fx en sædefødsel, for tidlig fødsel eller kejsersnit, vil kunne påvirke spædbarnets krop, nervesystem og almentilstand og give symptomer. Et nervesystem, som mangler balance efter en hård fødsel, vil kunne give generel uro og utilfredshed, soveproblemer og et højt eller lavt aktivitetsniveau.
Der arbejdes også med at babyen kan reagere med uro eller utilpassethed i den første tid efter fødslen, hvor familiens medlemmer skal lære hinanden at kende og forældrene skal vende sig til den nye forældrerolle (for førstegangs forældre). Online booking.

For lidt større børn (1 – 6 år) tilbydes behandling for smerter og spændinger, stress, generel utryghed og uro, forsinket kropslig eller psykisk udvikling, for højt eller lavt aktivitetsniveau, trivselsproblemer mm.

Den konkrete behandling består af kropsterapi efter en dialog om symptomerne. Efter kropsterapien bliver der samlet op på behandlingen, og der kan tilbydes ideer til tiltag, man kan bruge i hverdagen for at støtte barnets motoriske og almene udvikling. Det kunne fx være træning af kroppen gennem øvelser og leg, ro og afskærmning, når barnet bliver uroligt, positiv støttende kommunikation, kropslig kontakt, opmærksomhed på støttende struktur i hverdagen mv. 

Efter behandlingen har barnets krop og nervesystem brug for ro til at integrere kropsterapien. Der anbefales en pause på 7 – 14 dage før en ny behandling.  Behandlingen er helt på barnets præmisser, barnets eventuelle stopsignaler vil blive respekteret og der er ikke noget, som kommer til at gøre ondt.
Online booking

Større børn

Behandlingsforløb for børn tager udgangspunkt i de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer barnet og familien oplever. Symptomer som påvirker dem og deres familie negativt i hverdagen.
Det kan fx skyldes alder og udviklingstrin, ændringer i hverdagens rutiner, ubalancer i kroppen som giver spændinger og smerter, hormonpåvirkning, pres og stress i det sociale liv, problemer i familien eller skolen.
Børn behandles med kropsterapi og dialog om temaer, som kan styrke barnets motoriske, sociale eller personlige udvikling, fx: skolegang, kammerater, familie, følelser, tanker, adfærd. Den kropslige behandling er en kombination af Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk muskelafspænding. Begge metoder giver en dyb afspænding, retter op på ubalancer og nedsætter stress og uro. Behandlingen opleves  behagelig. Behandlingen foregår på barnets præmisser og der er ikke noget, der gør ondt. Online booking

 Få mere information ved at læse om kropsterapi og terapeutisk samtale for unge. 

 

KRANIO-SAKRAL TERAPI, PSYKOMOTORISK TERAPI, STRESSBEHANDLING OG MINDFULNESS

ved psykomotorisk terapeut, KST – terapeut, Marte Meo terapeut
og mindfulnesslærer Lisbeth Clausen

NEDTRYKTHED, ANGST OG STRESS

Stressbehandling og behandling mod nedtrykthed og angst planlægges individuelt ud fra den problematik og de symptomer man kommer med. Der er ofte tale om en kombination af fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Første gang afdækkes symptombilledet og hvordan symptomerne har udviklet sig over tid, og behandlingen startes op. Der bruges kropslige teknikker Kranio-Sakral – og psykomotorisk terapi, psykoterapi, mindfulnesstræning og coaching i behandlingsforløbet.

BEHANDLING AF BABY OG BØRN

Spædbørn og børn behandles med blid Kranio – Sakral Terapi for kolik, skævheder, smerter, spændinger, stress, uro, adfærdsproblemer mm. Forældre til spædbørn og småbørn har mulighed for at få anvist øvelser og behandlende greb, de selv kan udføre.
For større børn tilbydes, ud over kropsterapi, terapeutiske samtaler omkring skolegang, familieproblemer, det sociale liv, angst, uro, lavt selvværd og tristhed.
Forældre tilbydes rådgivning omkring problemer med børn og unge fx i forhold til stress, sociale kompetencer, ADHD, lavt selvværd, indre uro, udadreageren, skolegang, familieliv.

KRANIO-SAKRAL – OG PSYKOMOTORISK KROPSTERAPI

er blide og dybtgående behandlingstyper for kropslige symptomer som hovedpine, spændinger, smerter, migræne, piskesmæld, iskias, uro, alle typer rygproblemer, stress, kroniske smerter mm. Der behandles med en kombination af Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk behandling hvorved både muskler, sener, led og nervesystem bliver afbalanceret. Første gang afklares problematikken og behandlingen startes op. Mangeårig erfaring sikrer et godt resultat. Vi har stor erfaring med behandling af børn i alle aldre. Al behandling foregår udenpå tøjet.

PSYKOTERAPI OG PARTERAPI

Handlingsorienteret og indfølende individuel psykoterapi, parterapi, rådgivning og coaching for unge, voksne, særligt sensitive, PTSD ramte. Psykoterapi og coaching fokuserer på selvværd, selvtillid, selvomsorg og handlekraft.

MINDFULNESS KURSER 

Gennem året har vi en række kurser og workshops i mindfulness og meditation både for begyndere og viderekommende. Opstart er typisk i januar og september, men der er tilbud løbende gennem året. Skriv eller ring hvis ikke du finder et tilbud, der passer dig. Tilmelding til kurser sker gennem linket AOF Mindfulness

KROPSTERAPI OG TERAPEUTISK SAMTALE FOR UNGE

Der bruges blide behandlingsmetoder: Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk terapi for en række fysiske symptomer fx spændinger i skuldre og nakke, hovedpine, migræne, ondt i maven, menstruationssmerter, symptomer efter sportsskader, hjernerystelse, uheld mv.
Der bruges nænsom terapeutisk samtale og psykoterapi for psykiske symptomer fx angst, nedtrykthed, dårligt selvværd, ensomhed, præstationsangst, sort/hvidt livssyn mv. og for adfærdsmæssige symptomer fx konfliktfyldt adfærd, indre uro, generthed, søvnløshed, aggression mv.

 

TIDSBESTILLING

Bestil tid via mail ved at klikke på billedet. Vælger du mail kan du få yderligere informationer eller komme i dialog med mig. Det er også muligt at bestille tid ved at sende en sms til mobil 30 24 24 13 eller via online booking

Center for krop og psyke - Odense

Center for krop og psyke - Blommenslyst