baby og børn

Behandlingsforløb for børn

Behandlingsforløb for børn tager udgangspunkt i de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer familien oplever hos barnet. Når barnet er gammelt nok til at kunne udtrykke, hvordan det har det fysisk og følelsesmæssigt, vil der blive taget udgangspunkt i dette, sammen med de voksnes oplevelse.

Behandling af børn udføres med baggrund i mine uddannelser: Psykomotorisk terapeut, Kranio – Sakral terapeut og Marte Meo terapeut.

Kropsterapi, som består af Kranio – Sakral terapi og psykomotorisk behandling, er hos os baseret på en holistisk forståelse. Det vil sige, at der findes en psykologisk eller følelsesmæssig sammenhæng med et kropsligt symptom eller problem. Stress, utryghed, usikkerhed mv. kan give kropslige symptomer. Derfor vil der blive tilbudt en dialog om symptomernes fysiske og emotionelle sammenhæng. Dermed arbejdes med årsager til symptomer.

Kropsterapi kan have en gavnlig effekt på en række symptomer og tilstande hos børn, fx smerte- og spændingstilstande, uro, nedtrykthed, sportsskader, skævheder i kroppen, fødselsskader, skæve kranier, kolik, øre – og infektions problemer, angst, hyperaktivitet, aggression, generelle trivselsproblemer.

Vi vil endvidere tilbyde ideer til tiltag, man kan bruge i hverdagen for at støtte barnets motoriske og almene udvikling. Disse ideer vil i dialog blive tilpasset familiens vaner, tankegang og dagligdag. (Det skal være sjovt og nemt at gå til.) Det kunne fx være ideer til  soveritualer, til positiv kontakt og kommunikation, struktur i hverdagen, øvelser, lege, massage, mv.

Børns psykofysiske system tager hurtigt imod behandling, der ses hurtigt forbedringer. Det anbefales, at man i starten følger et forløb med to ugers mellemrum, for at opnå en varig forbedring. 

Babybehandling

Læs venligst om behandlingsprincipper for børn øverst på siden.

Vi tager imod baby fra 4 ugers alderen. Så har familien og baby haft lidt tid til at lære hinanden at kende. Baby med synlig skævhed i kraniet eller kroppen (“bananform”) tages i behandling fra 2 ugers alderen. 
På klinikken behandles baby for skævheder efter fødslen, generel uro, uro ved sovetid eller om natten, fordøjelseproblemer, eftervirkninger af for tidlig eller kompliceret fødsel, tilknytningsvanskeligheder og forsinket motorisk udvikling.

Teoretisk arbejdes ud fra at babyens krop og nervesystem kan blive påvirket af fødslen. En kompliceret fødsel, som fx en sædefødsel, for tidlig fødsel, langvarig fødsel eller kejsersnit, vil kunne påvirke spædbarnets krop, nervesystem og almentilstand og give symptomer. Et nervesystem, som mangler balance efter en hård fødsel, vil kunne give generel uro og utilfredshed, soveproblemer, et højt eller lavt aktivitetsniveau og generel bekymring om barnets trivsel hos forældrene.
Der arbejdes også med at baby kan reagere med uro eller utilpassethed i den første tid efter fødslen, hvor familiens medlemmer skal lære hinanden at kende og forældrene skal vende sig til den nye forældrerolle (for førstegangs forældre). Bestil tid her: Online booking.

For lidt større børn (1 – 6 år) tilbydes behandling for smerter og spændinger, stress, generel utryghed og uro, forsinket kropslig eller psykisk udvikling, for højt eller lavt aktivitetsniveau, trivselsproblemer mm.

Den konkrete behandling består af kropsterapi efter en dialog om symptomerne. Efter kropsterapien bliver der samlet op på behandlingen, og der kan tilbydes ideer til tiltag, man kan bruge i hverdagen for at støtte barnets motoriske og almene udvikling. Det kunne fx være træning af kroppen gennem øvelser og leg, ro og afskærmning, når barnet bliver uroligt, positiv støttende kommunikation, kropslig kontakt, opmærksomhed på støttende struktur i hverdagen mv. 

Efter behandlingen har barnets krop og nervesystem brug for ro til at integrere kropsterapien. Der anbefales en pause på 7 – 14 dage før en ny behandling.  Behandlingen er helt på barnets præmisser, barnets eventuelle stopsignaler vil blive respekteret og der er ikke noget, som kommer til at gøre ondt.
Betil tid her: online booking

Større børn

Behandlingsforløb for børn tager udgangspunkt i de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer barnet og familien oplever. Symptomer som påvirker dem og deres familie negativt i hverdagen.
Det kan fx skyldes alder og udviklingstrin, ændringer i hverdagens rutiner, ubalancer i kroppen som giver spændinger og smerter, hormonpåvirkning, pres og stress i det sociale liv, problemer i familien eller skolen.
Børn behandles med kropsterapi og dialog om temaer, som kan styrke barnets motoriske, sociale eller personlige udvikling, fx: skolegang, kammerater, familie, følelser, tanker, adfærd. Den kropslige behandling er en kombination af Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk muskelafspænding. Begge metoder giver en dyb afspænding, retter op på ubalancer og nedsætter stress og uro. Behandlingen opleves  behagelig. Behandlingen foregår på barnets præmisser og der er ikke noget, der gør ondt. Online booking

 Få mere information ved at læse om kropsterapi og terapeutisk samtale for unge.