Undgå stress og uro

Behandling af unge

Kropsterapi og terapeutisk samtale for unge

Denne artikel henvender sig til unge fra omkring 14 til 21 år, forældre til unge og voksne, som arbejder med unge. Hvis du er mellem 14 og 18 skal dine forældre med på råd, når du søger behandling.

Jeg tilbyder kropsterapi for en række fysiske symptomer f.eks. spændinger i skuldre og nakke, hovedpine, migræne, ondt i maven, menstruationssmerter, symptomer efter sportsskader og uheld, hjernerystelse mv. Læs om symptomer.

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler og psykoterapi for psykiske symptomer som angst, nedtrykthed, dårligt selvværd, ensomhed, præstationsangst, sort/hvidt livssyn mv. og for adfærdsmæssige symptomer som konfliktfyldt adfærd, indre uro, generthed, søvnløshed, aggression mv. Ofte bruges både kropsterapi (Kranio-Sakral – og psykomotorisk terapi) og samtale i et behandlingsforløb, som kan strække sig over 2 – 6 gange. Book tid

 Kropslige, psykiske og adfærdsmæssige symptomer hos unge påvirker ofte unge, deres familier og omgivelser negativt i hverdagen. Symptomer hos unge kan også påvirke skolegang, uddannelse og det sociale liv. Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer kan have mange årsager eller kombinationer af årsager, f.eks. alder og udvikling, psykisk modenhed, ubalancer i hormonerne, anspændthed i muskler og led, usikkerhed på identitet, pres fra kønsroller, familie og skole eller sociale problemer i kammeratgruppen eller familien.  

Der ud over kan unge komme ud for situationer og hændelser, som opleves traumatiske eller ubærlige, hvilket kan skabe ubalance i kroppen og psyken. Hændelser som f.eks. kropslige skader og ulykker, forældres skilsmisse, forældres misbrug, mobning, vold, følelser af udstødelse i gruppen, det at være vidne til at andre ikke har det godt, dødsfald. Symptomer på chok og traumer kan vise sig fysisk, følelsesmæssigt eller adfærdsmæssigt eller som en kombination. 

 

 

Unge kan behandles med kropslige- eller samtaleterapeutiske metoder. Den kropslige behandling er en kombination af Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk terapi. Begge kropsterapeutiske metoder giver en dyb afspænding og retter op på ubalancer i krop og nervesystem. Dermed  nedsættes fornemmelsen af stress og uro. Kropsterapi  opleves meget behagelig og afslappende, gør ikke ondt og udføres udenpå tøjet.

For mange unge kan det kan være svært at åbne sig, overfor forældre eller voksne de kender. Eller der kan være brug for professionelle øjne på et problem. Mange unge får noget positivt ud af at tale med en udenforstående om sig selv. Dialog om de problemer man oplever, vil hjælpe en til at forstå sig selv og egne behov, tanker og følelser. Derved bliver man bedre til at forstå andre, dette hjælper en til at vælge en adfærd og handlinger, som er mere hensigtsmæssige.
Fra første gang findes frem til konkrete metoder og handlingsstrategier, der kan bruges til at løse den unges problem. Den nye forståelse og de nye handlemuligheder korrigeres, justeres og udbygges i forløbet.

Af og til kan det være gavnligt for de yngste, at forældrene kommer med til samtale. Dette vil blive foreslået, hvis det skønnes vigtigt.
Man skal indstille sig på at komme til ca. 2 til 6 behandlinger.
Få yderligere informationer ved at besøge siderne: Kranio – Sakral terapi, Psykomotorisk behandling, Psykoterapi.

Online booking

 Mindfulness for unge

Unge med interesse for mindfulness kan bestille tid til en personlig mindfulness session. Se under linket Mindfulness individuel.
Af og til tilbydes mindfulnesskurser for unge 14 – 18 år, kontakt os for information.