Krops - og psykoterapeut

Center for krop og psyke blev grundlagt, på Langeland, af Lisbeth i 2004. Hun dimitterede som afspændingspædagog/ psykomotorisk terapeut i 1990 og har siden taget flere uddannelser som alternativ behandler. Fx Kranio – Sakral Terapeut, fra Stanley Rosenberg Institut, årene 2004 – 2008 og Marte Meo terapeut 2002. Arbejdet som psykoterapeut og mindfulnesslærer baseres på disse uddannelser, samt diverse kurser og kursusforløb. Dertil kommer en mangeårig personlig og spirituel udviklingsproces.
I disse år følges et efteruddannelsesforløb i mindfulness på Skolen for anvendt meditation ved Jens – Erik Risom. Desuden følges et mangeårigt supervisionsforløb hos Heilpraktiker Arvin Larsen, Holistica Medica i Hornsyld.

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut, er en sundhedsfaglig professionsbachelor. Psykomotoriske terapeuter arbejder med behandling, sundhedsfremme og forebyggelse af fysisk og psykisk sygdom. Vi arbejder med kroppen, personligheden og kulturen set i en sammenhæng.

Gennem mange års praksis har jeg fundet mit eget behandlingsmæssige ståsted, og metoder der virker. Det er metoder, der forløser kroppens smerter, spændinger og ubalancer og opbygger kropsbevidsthed, selvværd, energi, livsglæde og handlekraft.

Jeg har specialiseret mig i at arbejde med stress, angst og nedtrykthed både hos børn, unge og voksne. Samt forløsning af spændinger, smerter og kropslige ubalancer hos børn og voksne.

Spirituel viden og praksis, fx mindfulness og meditation, udgør en stor del af mit liv og danner grundlag for mit arbejdsliv som behandler og underviser.  Min kontakt med og behandling af mennesker udspringer af en spirituelt overbevisning. Jeg ser alle mennesker som ligeværdige og med uudtømmelige ressourcer, kvaliteter og muligheder for vækst og balance.

Mine primære mindfulness og meditationslærere har været Rill Temte, elev af Bob Moore, Jes Bertelsen fra Vækstcenteret i Nørre Snede og senest Jens – Erik Risom, ligeledes fra Vækstcenteret i Nørre Snede. Jeg har gennem nogle år oplevet stor glæde af kurser hos Madhurima Rigtrup (Conscious Heart) og bruger stadig den fordybelse og viden, jeg oplevede ved hende. Gennem hele mit livsforløb har Jes Bertelsen været den største lærer og inspirationskilde.

Disse år følger jeg primært Jens – Erik Risoms undervisning og videreuddannelse gennem Skolen for Anvendt Meditation. Sideløbende følger jeg et mangeårigt supervisionsforløb hos Heilpraktiker Arvin Larsen, Holistica Medica i Hornsyld. Arvin er i øjeblikket min største supervisor og inspirator, når det gælder behandling, terapi og den spirituelle viden om sammenhængen mellem kroppen og psyken.