Krops - og psykoterapeut

Center for krop og psyke blev grundlagt i 2004. Jeg dimitterede som afspændingspædagog/ psykomotorisk terapeut i 1990 og har siden taget flere uddannelser som alternativ behandler. F.eks. Marte Meo terapeut i 2002 og Kranio – Sakral Terapeut, fra Stanley Rosenberg Institut, i årene 2004 – 2008. Fra 1984 til nu har jeg taget kurser og videreuddannelsesforløb indenfor meditation og mindfulness. Sideløbende med dette har jeg praktiseret mindfulness og meditation.

Den behandling og undervisning jeg tilbyder baseres på disse uddannelser, kurser og videreuddannelsesforløb. Det gennemgående vandmærke, i det jeg laver, er dog den psykomotoriske ramme, det psykomotoriske grundlag.

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut, er en sundhedsfaglig professionsbachelor. Psykomotoriske terapeuter arbejder med behandling, sundhedsfremme og forebyggelse af fysisk og psykisk sygdom. Vi arbejder med kroppen, personligheden og kulturen set i en sammenhæng.

Gennem mange års behandlingserfaring har jeg fundet mit eget arbejdsmæssige ståsted. Bestående af teknikker, metoder og et teoretisk fundament, som giver mening for mig og som give gode resultater. Det er metoder og tilgange som forløser kroppens smerter, spændinger og ubalancer og genopbygger kropsbevidsthed, selvværd, energi, livsglæde og handlekraft.

 Jeg har specialiseret mig i, at arbejde med hvordan vore følelser, tanker og handlinger direkte skaber og opretholder symptomer og stress i kroppen og sindet. Jeg tilbyder behandling for mennesker i alle aldre.

Siden 2013 har jeg kontinuert fulgt undervisnings – og videreuddannelsesforløb hos Jens – Erik Risom, Skolen for anvendt meditation. Jens – Erik Risom er elev af Jes Bertelsen. 
Siden 2010 har jeg opretholdt et personligt supervisionsforløb hos Heilpraktiker Arvin Larsen, Holistica Medica i Hornsyld.

I baggrunden gennem alle årene siden 1984 springer en vedvarende inspirationskilde fra Vækstcenterets leder Jes Bertelsen og hans formidling af Dzogchen.