Lisbeth Holm Clausen

Center for krop og psyke blev grundlagt i 2004. Jeg dimitterede som afspændingspædagog/ psykomotorisk terapeut i 1990 og har siden taget flere uddannelser som alternativ behandler. F.eks. Marte Meo terapeut i 2002 og Kranio – Sakral Terapeut, fra Stanley Rosenberg Institut, i årene 2004 – 2008. Fra 1984 til nu har jeg taget kurser og videreuddannelsesforløb indenfor meditation og mindfulness. Jeg praktiserer meditation dagligt.

De behandlingsformer og kurser jeg tilbyder, er baseret på disse uddannelser, kurser og videreuddannelsesforløb. Det gennemgående vandmærke, er den psykomotoriske ramme, det psykomotoriske grundlag, det at krop, psyke og dagligdag hænger sammen.

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut, er en sundhedsfaglig professionsbachelor. Psykomotoriske terapeuter arbejder med behandling, sundhedsfremme og forebyggelse af fysisk og psykisk sygdom. Vi arbejder med kroppen, personligheden og kulturen set i en sammenhæng.

Gennem mange års behandlingserfaring har jeg fundet mit eget arbejdsmæssige ståsted. Bestående af en kombination af teknikker og  metoder, som giver gode resultater og korte behandlingsforløb. Det er metoder og tilgange, som forløser kroppens smerter, spændinger og ubalancer og genopbygger kropsbevidsthed, selvværd, energi, livsglæde og handlekraft.

Mit speciale er den psykofysiske proces. I vekselvirkningen mellem følelser, tanker, fysiologi og biologi, skabes velvære og balance eller symptomer og stress.  Jeg tilbyder behandling for mennesker i alle aldre.

Siden 2013 har jeg kontinuert fulgt undervisnings – og videreuddannelsesforløb hos Jens – Erik Risom, Skolen for anvendt meditation. Jens – Erik Risom er elev af Jes Bertelsen og formidler den tibetansk buddhistiske meditationsretning Dzogchen. 
Siden 2010 har jeg fulgt et personligt supervisionsforløb hos Heilpraktiker Arvin Larsen, Holistica Medica i Hornsyld.

I baggrunden, gennem alle årene siden 1984, springer en vedvarende inspirationskilde fra Vækstcenterets leder Jes Bertelsen og hans formidling af Dzogchen, udsprunget fra Tulku Urgyen Rinpoche. Tak!