Mindfulness kurser

Mindfulness og meditation er effektive metoder til behandling og forebyggelse af stress, indre uro,tankemylder, mangel på energi, søvnløshed mm.. Mange oplever stress i kortere eller længere tid og føler det hjælper, at bruge metoder som giver ro på kroppen og tankerne. Der er også en del mennesker, som starter på mindfulness, pga. en søgen efter at lære sig selv at kende på et indre plan.
Ved mindfulness forstår jeg nærvær i tanke og handling, at kunne samle tankerne om en ting ad gangen, at kunne slappe af i sig selv og at vælge en positiv vej i hverdagen.

Jeg tilbyder kurser i mindfulness for begyndere, øvede og weekendkurset Hjertets mindfulness. På disse kurser lærer du en række basisøvelser: åndedrætsteknikker, kropsbevidsthedstræning, fokuseringsøvelser, stilhedsmeditationer mv. Vi fordyber os samtidig i en række menneskelige og kulturelle værdier, holdninger og egenskaber, som er med til at træne sindet til ro, eftertænksomhed og udvikling af en positiv livsholdning. Begrebet selfcompassion og hjertekontakt er også en del af basistræningen.
På kurser i mindfulness og meditation for øvede, arbejder vi videre med basisøvelser og bevidsthedens forskellige tilstande under praksis. Det er både en videreførelse og fordybelse af kendte teknikker. Desuden arbejdes med nye mere dybtgående øvelser og det at træne bevidstheden i neutral iagttagelse, som er en fordybet form for nærvær.

Mindfulness kan bruges her og nu og har en effekt med det samme. For at få varige positive ændringer af stresstilstande og ubalance, må man praktisere mindfulness og meditation regelmæssigt over længere tid.

Læs om individuelle mindfulness sessioner på klinikken her.

Mindfulness for øvede

Kurset er for dig, der tidligere har prøvet mindfulness eller meditation i kortere eller længere forløb.

Vi vil fordybe os i de basale og grundlæggende krops – og åndedræts teknikker. Vi vil arbejde med bevidsthed om krop, følelser og tanker og bruge virksomme teknikker for ro, fokuseringsevne og energi. Selve bevidsthedens funktion vil være et gennemgående tema på kurset.
I løbet af kurset inddrages hjertets mindfulness, hjertemeditation og selfcompassion. Det betyder, at vi vil arbejde med dybere kontakt med opbyggende følelser som venlighed, accept, åbenhed og medfølelse. Når vi praktiserer mindfulness og mediterer, sker der en naturlig personlig udvikling mod energi, ro og klarhed.
Du vil blive opfordret til at finde tid i hverdagen til en mindfulnesspraksis: øvelser og integration af en mindful holdning i hverdagen.
Medbring tæppe.

Mindfulness for øvede, starter onsdag 18. januar 2023, kl. 18:30 – 20:00,
10 uger. Kurset optager deltagere indtil 6.2. Der betales for det antal gange, der er tilbage. Tilmeld dig her: AOF – Center Odense

Weekendkursus: Hjertets mindfulness 

Indenfor mindfulness og meditation lægges der stor vægt på at opøve og opnå kontakt med hjertets og medfølelsens kvaliteter. Det vil for eksempel sige at opøve evnen til selvværd, nærvær, venlighed, tilgivelse, accept og ansvar. Dette anses som betydningsfuldt for den enkelte persons balance og udvikling, for den kontakt vi har med andre mennesker og for kulturen, vi lever i.
Vi vil arbejde med kroppen og åndedrættet for at skabe klangbund for kontakt med mental ro og hjertefølelsernes nærvær.
Gennem mindfulnessøvelser og små meditationer som omhandler fordybelse, ro, stilhed, vågenhed og bevidsthed, kan hjertets mindfulness vækkes.
Kurset vil være tilpasset en gruppe af begyndere og øvede.
Dato: lørdag og søndag 11. og 12. marts 2023, kl. 10 – 15.30.
Tilmeld dig her: AOF – Center Odense