Mindfulness kurser

Mindfulness og meditation er gamle, velafprøvede metoder, hvor igennem man kan opnå ro, fokus og vitalitet. I dag bruges mindfulness til behandling og forebyggelse af stress, indre uro, tankemylder, mangel på energi, søvnløshed mm.. Mange, der oplever stress i kortere eller længere tid, føler mindfulness hjælper til at få mere ro på kroppen og tankerne. Ved mindfulness forstår jeg stræben mod nærvær i tanke og handling, det at kunne samle tankerne om en ting ad gangen, at kunne slappe af i sig selv og at vælge en positiv vej i hverdagen.

På kurserne undervises i en række basismetoder: åndedrætsteknikker, kropsbevidsthedstræning, fokuseringsøvelser, stilhedsmeditationer mv. Man arbejder også med kontemplation over en række menneskelige og kulturelle livsværdier og holdninger. Denne livspraksis er med til at træne sindet i ro, eftertænksomhed og en positiv livsholdning. Begrebet hjertekontakt (compassion og selfcompassion) er en betydningsfuld del af træningen.
På kurser for øvede praktiserende arbejdes med
videreførelse og fordybelse af ovenstående teknikker og øvelser, og der arbejdes med bevidsthedens forskellige fremtoninger i mennesket i hverdagen og under praksis.

Jeg opretter mindfulnesskurser til grupper op til 30 personer. Undervisningen vil blive tilpasset behov, interesser og eventuel mindfulness eller meditations erfaring og træningsgrad.

Læs om individuelle mindfulness sessioner på klinikken her.

Fordybelse i  mindfulness og meditation, onsdage kl. 18.30  i Oasen

Åbne mindfulness og meditationsaftner i Oasen, Thorsgade 13, 5000 Odense C for alle med interesse for mindfulness og meditation. 
Onsdagene 25.9., 2.10., 9.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11 og 20.11. 2024.
Sted: Rum E, Oasen, Thorsgade 13, 5000 Odense C.
Tid:
kl. 18.30 – 19.45
Tilmelding til de onsdage, du vil deltage i senest 1. september,  mail@lisbeth-clausen.dk eller SMS 30 24 24 13.
Pris: 125 kr. per gang.
Underviser: Psykomotorisk terapeut og meditationslærer Lisbeth Holm Clausen

Aftnerne henvender sig til personer, som før har prøvet mindfulness eller meditation i korte eller længere forløb. Personer, som har lyst til at lære nyt og praktisere sammen i en ligesindet gruppe.

Aftnerne er ledet af og undervist af Lisbeth, som underviser ud fra teori, øvelser og hjertepraksis tilegnet dels gennem mangeårigt arbejde med psykomotorisk kropsterapi og dels fra kurser, forløb, supervision og mange års træning via Vækstcenterets lærere og leder. Vækstcenteret er baseret på Jes Bertelsens undervisning. Vi træner seriøst med kropsbevidsthed, åndedrætsopmærksomhed, afbalancering af følelser og det mentale felt og kontakt med hjertefølelserne. Der praktiseres i en let, åben og frigørende atmosfære uden præstationspres.

Vi vil arbejde med:
Åbning gennem musik.
Kropsscanning og afspænding af kroppen.
Åndedrætsøvelser
Øvelser som centrerer, fokuserer og afbalancerer emotioner, følelser og mentalt indhold (tanker).
Hjertemeditation og compassion.
Kortere træningssekvenser i meditation.
Basisøvelser beskrevet på Vækstcenterets hjemmeside.
Balanceøvelser beskrevet af Jens – Erik Risom.
7 trins meditation efter Jens – Erik Risom.

Tilmeld dig inden 1. september en eller flere aftener på mail@lisbeth-clausen.dk eller SMS til 30 24 24 13. Der opkræves betaling i starten af september via MobilePay til 30 24 24 13. Afbud efter tilmelding kan ske indtil en uge før den enkelte mødeaften.

 På kurserne hos Hjertets mindfulness skaber vi sammen et praksisrum og hjerterum. Et rum for kontakt med det inderste og  fordybelse af og udfoldelse af hjertets medfødte og medfølende kvaliteter.

Kurset “Fordybelse i mindfulness og meditation” under AOF er udsat. Jeg henviser til undervisnings og praksis aftnerne i Oasen, beskrevet ovenfor.
Kurset er for dig, der har snuset til mindfulness eller meditation. Det kunne fx være fra en temadag på jobbet, et kortere eller længerevarende kursus, yogapraksis eller andet.
På kurset vil vi fordybe os i kropsscanning, kropsbevidsthed, afspænding, åndedrætsøvelser, vidnemeditation og hjertets mindfulness dvs. træning i compassion (medfølelsesøvelser) og selfcompassion. Programmerne leder hen mod en grundlæggende ro, dybere kontakt med indre væren og opbyggende følelser som venlighed, accept, åbenhed og medfølelse.
Mindfulness og meditation kan bruges regelmæssigt, som selvhjælp og selvafbalancering, når der er brug for ro, koncentration og kontakt med vores iboende ressourcer. Kurset vil støtte op om etablering og opretholdelse af egen mindfulnesspraksis i hverdagen.
Når mindfulness og meditation praktiseres, sker en naturlig, positiv udvikling af personligheden. Med tiden udvikles en evne til at hvile i sig selv og muligheden for at opleve mere glæde og livskvalitet.
Medbring et tæppe.
8 onsdage startdato er ikke fastlagt endnu.
Tilmelding foregår via mail til mail@lisbeth-clausen.dk