Mindfulness kurser

Mindfulness og meditation er effektive metoder til behandling og forebyggelse af fx stress, indre uro,tankemylder, mangel på energi, søvnløshed. Mange oplever stress i kortere eller længere tid, og føler det hjælper, at få ro på tankerne. Der er også en del mennesker, som starter på mindfulness af nysgerrighed eller en søgen efter at lære sig selv at kende på et indre plan.

Ved mindfulness forstår jeg nærvær i tanke og handling, at kunne samle tankerne om en ting ad gangen, at kunne slappe af i sig selv og at vælge en positiv vej i hverdagen. Kurser i mindfulness består en række øvelser. Samt  fordybelse i en række menneskelige og kulturelle værdier, holdninger og egenskaber, som er med til at træne sindet til ro, eftertænksomhed og udvikling af en positiv livsholdning. 

Mindfulnesskurserne henvender sig til bl.a. til personer som:

  • oplever de første tegn på stress
  • er akut stressramte
  • er sygemeldte med stress
  • er i bedring efter stress
  • ønsker stressforebyggelse
  • har eller har været ramt af depression og angst i mild grad

Mindfulness kan bruges her og nu og har en effekt med det samme. For at få varige positive ændringer af stresstilstande, bliver man nødt til at praktisere mindfulness regelmæssigt over tid.

Læs om individuelle mindfulness sessioner på klinikken her.

Mindfulness for begyndere

Mindfulness kan lærer os at slappe af og finde ro i en travl hverdag. Mindfulness er at blive mere bevidst om sig selv i hverdagen. Bevidst om stress, nærvær, fokus, pauser mv. Med mindfulness kan du finde ind til dig selv, ind til ro, nærvær, fokusering og mentalt overskud. Kurset er for dig, der er interesseret i at prøve mindfulness for første gang, i et forløb over 6 tirsdage. Du vil modtage en grundig og basal indføring i krops – og åndedrætsteknikker og i mindfulness som livsfilosofi, det at vælge en positiv og opbyggende holdning til livet.   

 5 tirsdage fra 5.9. 22, kl. 18.30 til 20. I lokale B2.
Tilmeld dig her AOF – Center Odense

Mindfulness for øvede

Kurset er for dig, der tidligere har prøvet mindfulness, i kortere eller længere forløb. Vi vil fordybe os i de basale og grundlæggende krops – og åndedræts teknikker. Vi vil arbejde med bevidsthed om krop, følelser og tanker og bruge virksomme teknikker for ro, fokuseringsevne og energi.  
I løbet af kurset inddrages hjertets mindfulness. Det at få kontakt med opbyggende følelser som venlighed, accept, åbenhed og medfølelse. Når vi praktiserer mindfulness, sker der en naturlig personlig udvikling mod bedre balance.
Du vil blive opfordret til at finde tid i hverdagen til en mindfulnesspraksis: øvelser og integration af en mindful holdning i hverdagen.

EFTERÅRETS MINDFULNESSKURSUS starter torsdag 8. september 2022. 
kl. 18:30 – 20:00, 10 uger, info/tilmelding AOF Center Odense


Weekendkurserne: Hjertets mindfulness

Indenfor mindfulness og meditation lægges der stor vægt på at opøve og opnå kontakt med hjertets og medfølelsens kvaliteter. Det vil for eksempel sige at opøve evnen til selvværd, nærvær, venlighed, tilgivelse, accept og ansvar. Dette anses som betydningsfuldt for den enkelte persons balance og udvikling, for den kontakt vi har med andre mennesker og for kulturen, vi lever i.
Vi vil arbejde med kroppen og åndedrættet for at skabe klangbund for kontakt med mental ro og hjertefølelsernes nærvær.
Gennem mindfulnessøvelser og små meditationer som omhandler fordybelse, ro, stilhed, vågenhed og bevidsthed, kan hjertets mindfulness vækkes.
Kurset vil være tilpasset en gruppe af begyndere og øvede.

FORÅRSKURSET ligger 11. og 12. juni 2022, kl. 10:00 – 15:00, tilmeld dig her AOF – Center Odense
Kurset gentages 8.10. og 9.10. 2022, kl. 10:00 – 15:00, tilmeld dig til dette
AOF – Center Odense

Ugedag Lørdag, Søndag
Adresse AOF Hunderupvej
Hunderupvej 103
5230 Odense M
Lokale B2, 1. sal, yoga
Holdtimer 11
Antal mødegange 2