Mindfulness kurser

Mindfulness og meditation er gamle, velafprøvede metoder, hvor igennem man kan opnå ro, fokus og vitalitet. I dag bruges mindfulness til behandling og forebyggelse af stress, indre uro, tankemylder, mangel på energi, søvnløshed mm.. Mange, der oplever stress i kortere eller længere tid, føler mindfulness hjælper til at få mere ro på kroppen og tankerne. Ved mindfulness forstår jeg stræben mod nærvær i tanke og handling, det at kunne samle tankerne om en ting ad gangen, at kunne slappe af i sig selv og at vælge en positiv vej i hverdagen.

På kurserne undervises i en række basismetoder: åndedrætsteknikker, kropsbevidsthedstræning, fokuseringsøvelser, stilhedsmeditationer mv. Man arbejder også med kontemplation over en række menneskelige og kulturelle livsværdier og holdninger. Denne livspraksis er med til at træne sindet i ro, eftertænksomhed og en positiv livsholdning. Begrebet hjertekontakt (compassion og selfcompassion) er en betydningsfuld del af træningen.
På kurser for øvede praktiserende arbejdes med
videreførelse og fordybelse af ovenstående teknikker og øvelser, og der arbejdes med bevidsthedens forskellige fremtoninger i mennesket i hverdagen og under praksis.

Jeg opretter mindfulnesskurser til grupper op til 30 personer. Undervisningen vil blive tilpasset behov, interesser og eventuel mindfulness eller meditations erfaring og træningsgrad.

Læs om individuelle mindfulness sessioner på klinikken her.

Åbne mindfulness og meditations aftner

Åbne mindfulness og meditationsaftner i Oasen, Thorsgade 13, 5000 Odense C for alle med interesse for mindfulness og meditation. 
Vær med uden erfaring eller med, aftnerne bliver tilpasset de personer, der har tilmeldt sig. Har du lyst til at fordybe dig i meditationens mysterier? Har du oplevet at kropsscanning eller åndedrætsøvelser kan gøre noget for dig? Vil du inspireres og starte en mindfulnesspraksis? Vil du videre i din mindfulnesspraksis? 
På de åbne aftner arbejdes med:
at finde ind til ro og hvile
afspænding af nervesystemet
afbalancering
træning i koncentration og fokus
praktisering af hjertemeditation og compassion
selvregulering
selvudforskning

Datoer:
onsdag 10.4., 24.4., 8.5. og 22.5. 2024
Tid: kl. 18.30 – 19.45
Sted: Oasen. Thorsgade 13, 5000 Odense C.
Pris: Startpris 100 kr. per gang.
Tilmeld dig med det samme til en eller flere aftener på mail@lisbeth-clausen.dk eller SMS til 30 24 24 13 eller senest 8.4. Betal via MobilePay til 30 24 24 13 ved tilmeldingen. Afbud efter tilmelding kan ske op til 2 dage før mødet. Aftenen aflyses ved færre end 3 tilmeldte og pengene tilbagebetales straks.

Kurset “Fordybelse i mindfulness og meditation” starter september 2024.
Kurset er for dig, der har snuset til mindfulness eller meditation. Det kunne fx være fra en temadag på jobbet, et kortere eller længerevarende kursus, yogapraksis eller andet.
På kurset vil vi fordybe os i kropsscanning, kropsbevidsthed, afspænding, åndedrætsøvelser, vidnemeditation og hjertets mindfulness dvs. træning i compassion (medfølelsesøvelser) og selfcompassion. Programmerne leder hen mod en grundlæggende ro, dybere kontakt med indre væren og opbyggende følelser som venlighed, accept, åbenhed og medfølelse.
Mindfulness og meditation kan bruges regelmæssigt, som selvhjælp og selvafbalancering, når der er brug for ro, koncentration og kontakt med vores iboende ressourcer. Kurset vil støtte op om etablering og opretholdelse af egen mindfulnesspraksis i hverdagen.
Når mindfulness og meditation praktiseres, sker en naturlig, positiv udvikling af personligheden. Med tiden udvikles en evne til at hvile i sig selv og muligheden for at opleve mere glæde og livskvalitet.
Medbring et tæppe.
8 onsdage fra 11. september 2024, kl. 18.00 til 19.30. AOF – huset, Hunderupvej 103, Odense
Tilmelding foregår via mail til mail@lisbeth-clausen.dk 

På kurserne hos Hjertets mindfulness skaber vi sammen et praksisrum og hjerterum. Et rum for kontakt med det inderste og  fordybelse af og udfoldelse af hjertets medfødte og medfølende kvaliteter.