At mærke og forstå sig selv

Psykoterapeutisk arbejde med krop, følelser, tanker og handling

PSYKOTERAPI OG PARTERAPI

Psykoterapi

I psykoterapi bearbejdes psykiske problemer, kriser, angst, stress og lettere depression. Gennem terapeutisk samtale og det terapeutiske arbejde med krop, følelser og tanker, bliver man bedre til at mærke og forstå sig selv. Fra starten finder vi værktøj og metoder, man kan bruge for at få de bedre. Det prioriteres, at fokusere på nutiden og løsningsmuligheder på de problemer man oplever lige nu. Fortidige oplevelser og hændelser inddrages af og til, når det skønnes vigtigt for den terapeutiske proces.

Bevidste og ubevidste negative tanker og “nedarvede” tankemønstre bestemmer ofte, hvordan vi har det, og hvordan vi handler. At blive mere bevidst om disse mønstre vil medføre, at man får bedre kontakt med sig selv og sine behov og kan handle ud fra det, uden det bliver på bekostning af andre.

Det tager tid at slippe gamle uhensigtsmæssige følelser og adfærdsmønstre og at komme i kontakt med nye sider af sig selv. I tiden mellem terapitimerne indøves ny adfærd og ny forståelse. Der arbejdes i terapien med metoder og teknikker fra kognitiv terapi, analytisk psykologi, dybdepsykologi, spirituel teori og kropsterapi. Bestil tid her Online booking.

Parterapi

Når vi bliver forelskede og opbygger et forhold eller indgår ægteskab, møder vi ofte vores modsætning i partneren. Vi bliver tiltrukket og fascineret af en person som lever, tænker og føler anderledes end os selv. Samtidig vil der være en række lighedspunkter mellem os, som skaber tillid og genkendelse. Når forelskelsen har lagt sig, og vi er begyndt at kende hinanden på godt og ondt, kan der begynde at dukke problemer og problematiske temaer op.
Vore roller i familien kan også blive ændret og udfordret, hvis vi vælger at få børn og blive forældre. Der kan komme et større arbejdspres og flere hensyn at tage, hvilket kan medføre uenigheder, tvivl, mistillid, stress mv.. Det kan være en god ide at få hjælp til problemer i parforholdet i god tid, når de opstår, i stedet for at vente til konflikterne har vokset sige store.

Terapi udvikler selvforståelse og forståelse for den anden. Terapi giver bud på gode, brugbare redskaber til at kunne lytte til den anden og være i stand til at fortælle om egne tanker og følelser og der vil være fokus på problemløsning.
Terapi vil kunne forbedre kommunikationen mellem parterne, skabe rum for åbenhed og kærlige følelser i parforholdet og familien. Når voksne tager ansvar for sig selv og hinanden og har det godt, bliver børn trygge og rolige.
I parforholdet er det vigtigt at kunne samarbejde, være fælles om dagligdagen og have et tilfredsstillende sexliv, men også ind imellem at kunne gøre noget for sig selv. Terapi kan blive en mulighed for at finde hinanden igen. Bestil tid her Online booking.

Samtaler med unge

Unge kan have kropslige, psykiske eller adfærdsmæssige symptomer, som påvirker dem negativt i hverdagen. Mange kommer til behandling med lettere angst, uro, dårligt humør og manglende selvværdsfølelse. Problemerne kan fx skyldes alder og udvikling, hormonelle ubalancer i kroppen og hjernen, pres fra kønsroller og autoriteter eller problemer med det sociale liv.

Unge har ofte svært ved at åbne sig, overfor de voksne de kender, og slapper af ved at tale med en udenforstående. Samtalerne give den unge en større forståelse af sig selv og egne tanker og følelser og dermed også større forståelse for andre menneskers reaktioner på dem. Den unge får konkrete metoder og handlingsstrategier til at løse problemer med. For yngre personer kan det af og til være gavnligt med samtaler, hvor forældrene er med. Dette vil blive foreslået, hvis det skønnes vigtigt.