+45 30 24 24 13 mail@lisbeth-clausen.dk

At mærke og forstå sig selv

Psykoterapeutisk arbejde med krop, følelser, tanker og handling

PSYKOTERAPI OG PARTERAPI

Psykoterapi

I psykoterapi bearbejdes psykiske problemer, kriser, angst, stress og lettere depression. Gennem terapeutisk samtale og det terapeutiske arbejde med krop, følelser og tanker, bliver man bedre til at mærke og forstå sig selv. Fra starten finder vi værktøj og metoder, du kan gå lige hjem og bruge for at få de bedre. Det prioriteres, at fokusere på nutiden og løsningsmuligheder på de problemer der er lige nu. Fortidige oplevelser og hændelser inddrages af og til, når det skønnes vigtigt for den terapeutiske proces.

Bevidste og ubevidste negative tanker og “nedarvede” tankemønstre bestemmer ofte, hvordan vi har det, og hvordan vi handler. At blive mere bevidst om disse mønstre vil medføre, at man får bedre kontakt med sig selv og sine behov og kan handle ud fra det, uden det bliver på bekostning af andre.

Det tager tid at slippe gamle uhensigtsmæssige følelser og adfærdsmønstre og at komme i kontakt med nye sider af sig selv. I tiden mellem terapitimerne indøves ny adfærd og ny forståelse. Der arbejdes i terapien med metoder og teknikker fra kognitiv terapi, analytisk psykologi, dybdepsykologi, spirituel teori og kropsterapi.
Online booking

Parterapi

Når vi bliver forelskede og opbygger et forhold eller indgår ægteskab, møder vi ofte vores modsætning i partneren. Vi bliver tiltrukket og fascineret af en person som lever, tænker og føler anderledes end os selv. Samtidig vil der være en række lighedspunkter mellem os, som skaber tillid og genkendelse. Det er fantastisk, men kan give problemer hen ad vejen. Problemer i parforholdet opstår typisk efter en tid, når vi har lært hinanden at kende på godt og ondt.
Hvis vi vælger at få børn og blive forældre, bliver vore roller i familien ændret. Der kommer ofte et større arbejdspres på de voksne og flere hensyn at tage, hvilket kan medføre uenigheder, tvivl, mistillid, stress mv., hvilket kan ødelægge det gode parforhold. Det kan være en god ide at få hjælp til problemer i parforholdet i god tid, når de opstår, i stedet for at vente til konflikterne har vokset sige store.

Terapi udvikler selvkendskab og forståelse for den anden. Terapi giver bud på gode, brugbare redskaber til at kunne lytte til den anden og være i stand til at fortælle om egne tanker og følelser. Der vil også være fokus på problemløsning. I et parforhold eller en familie er der brug for at kunne samarbejde omkring hverdagen og familien.
Terapi vil arbejde på at forbedre kommunikation, åbenhed og kærlige følelser i parforholdet og familien. Når voksne tager ansvar for sig selv og hinanden og har det godt, bliver børn trygge og rolige.
I parforholdet er det vigtigt at kunne samarbejde, være fælles om dagligdagen og have et tilfredsstillende sexliv, men også ind imellem at kunne gøre noget for sig selv. Dette aspekt indgår også i en parterapi.

Overordnet har vi brug for at kunne bevare kærligheden på den lange bane. Hvis nærheden eller tilliden begynder at skride, hvis vi har for travlt eller fx bliver for optagede af vores egne ideer og behov, begynder parforholdet at lide under det. Terapi kan blive en mulighed for at finde hinanden igen.
Online booking

Samtaler med unge

Unge kan have kropslige, psykiske eller adfærdsmæssige symptomer, som påvirker dem negativt i hverdagen. Mange kommer til behandling med lettere angst, uro, dårligt humør og manglende selvværdsfølelse. Problemerne kan fx skyldes alder og udvikling, hormonelle ubalancer i kroppen og hjernen, pres fra kønsroller og autoriteter eller problemer med det sociale liv.

Unge har ofte svært ved at åbne sig, overfor de voksne de kender, og slapper af ved at tale med en udenforstående. Samtalerne give den unge en større forståelse af sig selv og egne tanker og følelser og dermed også større forståelse for andre menneskers reaktioner på dem. Den unge får konkrete metoder og handlingsstrategier til at løse problemer med. For yngre personer kan det af og til være gavnligt med samtaler, hvor forældrene er med. Dette vil blive foreslået, hvis det skønnes vigtigt.
Online booking

KRANIO-SAKRAL TERAPI, PSYKOMOTORISK TERAPI, STRESSBEHANDLING OG MINDFULNESS

ved psykomotorisk terapeut, KST – terapeut, Marte Meo terapeut
og mindfulnesslærer Lisbeth Clausen

NEDTRYKTHED, ANGST OG STRESS

Stressbehandling og behandling mod nedtrykthed og angst planlægges individuelt ud fra den problematik og de symptomer man kommer med. Der er ofte tale om en kombination af fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Første gang afdækkes symptombilledet og hvordan symptomerne har udviklet sig over tid, og behandlingen startes op. Der bruges kropslige teknikker Kranio-Sakral – og psykomotorisk terapi, psykoterapi, mindfulnesstræning og coaching i behandlingsforløbet.

BEHANDLING AF BABY OG BØRN

Spædbørn og børn behandles med blid Kranio – Sakral Terapi for kolik, skævheder, smerter, spændinger, stress, uro, adfærdsproblemer mm. Forældre til spædbørn og småbørn har mulighed for at få anvist øvelser og behandlende greb, de selv kan udføre.
For større børn tilbydes, ud over kropsterapi, terapeutiske samtaler omkring skolegang, familieproblemer, det sociale liv, angst, uro, lavt selvværd og tristhed.
Forældre tilbydes rådgivning omkring problemer med børn og unge fx i forhold til stress, sociale kompetencer, ADHD, lavt selvværd, indre uro, udadreageren, skolegang, familieliv.

KRANIO-SAKRAL – OG PSYKOMOTORISK KROPSTERAPI

er blide og dybtgående behandlingstyper for kropslige symptomer som hovedpine, spændinger, smerter, migræne, piskesmæld, iskias, uro, alle typer rygproblemer, stress, kroniske smerter mm. Der behandles med en kombination af Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk behandling hvorved både muskler, sener, led og nervesystem bliver afbalanceret. Første gang afklares problematikken og behandlingen startes op. Mangeårig erfaring sikrer et godt resultat. Vi har stor erfaring med behandling af børn i alle aldre. Al behandling foregår udenpå tøjet.

PSYKOTERAPI OG PARTERAPI

Handlingsorienteret og indfølende individuel psykoterapi, rådgivning og coaching for unge, voksne, særligt sensitive, PTSD ramte og par. Psykoterapi og coaching fokuserer på selvværd, selvtillid, selvomsorg og handlekraft.

MINDFULNESS KURSER 

Gennem året har vi en række kurser og workshops i mindfulness og meditation både for begyndere og viderekommende. Opstart er typisk i januar og september, men der er tilbud løbende gennem året. Skriv eller ring hvis ikke du finder et tilbud, der passer dig. Tilmelding til kurser sker gennem linket AOF Mindfulness

KROPSTERAPI OG TERAPEUTISK SAMTALE FOR UNGE

Der bruges blide behandlingsmetoder: Kranio – Sakral Terapi og psykomotorisk terapi for en række fysiske symptomer fx spændinger i skuldre og nakke, hovedpine, migræne, ondt i maven, menstruationssmerter, symptomer efter sportsskader, hjernerystelse, uheld mv.
Der bruges nænsom terapeutisk samtale og psykoterapi for psykiske symptomer fx angst, nedtrykthed, dårligt selvværd, ensomhed, præstationsangst, sort/hvidt livssyn mv. og for adfærdsmæssige symptomer fx konfliktfyldt adfærd, indre uro, generthed, søvnløshed, aggression mv.

TIDSBESTILLING

Bestil tid via mail ved at klikke på billedet til højre. Vælger du mail kan du få yderligere informationer eller komme i dialog med mig. Det er også muligt at bestille tid ved at sende en sms til mobil 30 24 24 13 eller via online booking

Center for krop og psyke - Odense

Center for krop og psyke - Blommenslyst