At mærke og forstå sig selv

Psykoterapeutisk arbejde med krop, følelser, tanker og handling

PSYKOTERAPI OG PARTERAPI

Psykoterapi

I psykoterapi bearbejdes psykiske problemer, kriser, angst, stress og lettere depression. Gennem terapeutisk samtale og det terapeutiske arbejde med krop, følelser og tanker, bliver man bedre til at mærke og forstå sig selv. Fra starten finder vi værktøj og metoder, man kan bruge for at få det bedre. Der vil blive fokuseret på nutiden og løsningsmuligheder på de problemer man oplever lige nu, selvom problemer oftest bygger på liv levet i fortiden. Fortidige negative og smertefulde oplevelser, hændelser, og følelser  inddrages, når det skønnes vigtigt for den terapeutiske proces.

Bevidste og ubevidste negative tanker og “nedarvede” tankemønstre bestemmer ofte, hvordan vi har det, og hvordan vi handler. At blive mere bevidst om disse mønstre vil medføre, at man får bedre kontakt med sig selv og sine behov og kan handle ud fra det, uden det bliver på bekostning af andre.

Det tager tid at slippe gamle uhensigtsmæssige følelser og adfærdsmønstre og at komme i kontakt med nye sider af sig selv. I tiden mellem terapitimerne indøves ny adfærd og ny forståelse integreres. Der arbejdes i terapien med metoder og teknikker fra kognitiv terapi, analytisk psykologi, dybdepsykologi, spirituel teori og kropsterapi. Bestil tid her Online booking.

Samtaler med unge

Unge kan have kropslige, psykiske eller adfærdsmæssige symptomer, som påvirker dem negativt i hverdagen. Mange kommer til behandling med lettere angst, uro, dårligt humør eller manglende selvværdsfølelse. Problemerne kan f.eks. skyldes alder og udvikling, hormonelle ubalancer i kroppen og hjernen, pres fra kønsroller og autoriteter eller problemer med det sociale liv.

Unge har ofte svært ved at åbne sig, overfor de voksne de kender. Sammen med terapeuten, som er en udenforstående, tør mange at slappe af og tale om sig selv. Samtalerne give den unge en større forståelse af sig selv og egne tanker og følelser og dermed også større forståelse for andre menneskers reaktioner på dem. Den unge får konkrete metoder og handlingsstrategier til at løse sine problemer med. For yngre personer kan det af og til være gavnligt med samtaler, hvor forældrene er med. Dette vil blive foreslået, hvis det skønnes vigtigt.

Når vi bliver forelskede og opbygger et forhold eller indgår ægteskab, møder vi ofte vores modsætning i partneren. Vi bliver tiltrukket og fascineret af en person, som lever, tænker og føler anderledes end os selv. Samtidig vil der være en række lighedspunkter mellem os, som skaber tillid, tryghed og genkendelse. Når forelskelsen har lagt sig, og vi kender hinanden på godt og ondt, kan der dukke uenigheder og problematiske temaer op, som parterne har brug for at bearbejde.
Vore roller i familien kan blive ændret og udfordret over tid, f.eks hvis vi får børn, skifter job, flytter, bliver arbejdsløse eller ramt af sygdom.
Når der indtræffer skift i familielivet, kan det f.eks. medføre et større arbejdspres, flere hensyn der skal tages, forandring af parterne roller i familien, sammenstød pga. forskellige holdninger til livet. Opbrud og forandringer kan resultere i uenigheder, tvivl, mistillid, magtkampe, stress mv. Det kan være en god ide at få hjælp til problemer i parforholdet i god tid, i stedet for at vente til konflikterne har vokset sige store.


Parterapi

Parterapiens mål er at skabe løsninger på konflikter, så balancen og kærligheden mellem parterne kan genetableres og opretholdes. For at nå dette, skal der bruges forskellige metoder eller værktøj parterne imellem. Værktøj, som er velkendte for parterne, men i øjeblikket ikke virker efter hensigten. Metoder/værktøj kan f.eks. være forståelse mellem parterne, det vil sige både selvforståelse og forståelse for den anden, det kan også være at finde “retningslinjer” for hvordan man kan kommunikere med hinanden, det vil sige hvordan man kan udtrykke egne tanker og følelser, og hvordan man lytter på en effektiv måde til den anden. Når vi er åbne for at tale om os selv og lytte til partnerens tanker og følelser, vil der være mulighed for at finde frem til beslutninger og løsninger, som begge parter er tilfredse med. Når fælles beslutninger og løsninger bliver mulige, vil man igen opleve tillid og tryghed i samspillet og samværet med den anden. 

Parterapi vil kunne forbedre kommunikationen og skabe rum for åbenhed og kærlige følelser i parforholdet. Dette vil indvirke på hele familien; når voksne tager ansvar for sig selv og hinanden og har det godt, bliver børn trygge og rolige. I parforholdet er det vigtigt at kunne samarbejde, være fælles om dagligdagen og have et tilfredsstillende sexliv, men også ind imellem at kunne gøre noget for sig selv. I den danske kultur har mange voksne brug for alenetid, tid man selv råder over til at pleje sine venskaber, sine hobbies eller personlige interesser. Bestil tid her Online booking.