At mærke og forstå sig selv

Psykoterapeutisk arbejde med krop, følelser, tanker og handling.

PSYKOTERAPI OG PARTERAPI

I psykoterapi bearbejdes psykiske problemer, kriser, stress, angst, dårligt selvværd og lettere depression. Gennem den terapeutiske dialog og det terapeutiske arbejde med følelser og tanker, bliver du bedre til at mærke og forstå dig selv. Vi finder frem til “værktøj” og metoder, du kan bruge for at få det bedre. Vi fokuserer på din hverdag og din nutid og finder i processen løsningsmuligheder på de problemer, du kæmper med. I processen forøges dit selvværd og din evne til at mærke dig selv og dine behov. Når du mærker dine behov og grænser, vil det bliver lettere at finde  løsninger på problemer og passende handlemåder i forskellige situationer. Fortidige negative og smertefulde oplevelser og følelser kan spille ind på nutiden. Oplevelser fra fortiden bliver inddraget, når det kan gavne din proces.

Såkaldt negative tanker og “nedarvede” tankemønstre trækker på vores overskud og glæde og kan have en negativ indflydelse på de valg, vi foretager. Når du bliver mere klar over, hvilke negative tanker, du hænger fast i, kan du begynde at slippe dem og falde mere til ro i dig selv. Når du kan mærke dig selv, kan du handle ud fra dig selv, uden det bliver på bekostning af andre.

Det tager tid at slippe gamle uhensigtsmæssige følelser og adfærdsmønstre og komme i kontakt med nye sider af sig selv. I tiden mellem terapitimerne integrerer du ny viden, ny selvindsigt og nye metoder, og indøver nye handlemønstre.
Der arbejdes i terapien med metoder og teknikker fra kognitiv terapi, analytisk psykologi, coaching, dybdepsykologi, spirituel teori og kropsterapi. Bestil tid her Online booking.

Samtaler med unge

Som ungt menneske kan du opleve kropslige, psykiske eller adfærdsmæssige symptomer og problemer, der gør dig ked af det, angst, forvirret eller vred. Jeg møder ofte unge med lettere angst, uro, dårligt humør eller manglende selvværdsfølelse. Negative tanker og problemer kan f.eks. skyldes alder og modenhed, problemer hjemme, problemer i skolen, på uddannelsen eller med kammeraterne og hormonelle ubalancer i kroppen. Mange unge mærker et stort pres for at skulle præstere, pres fra forventninger i kontakt til andre unge og pres fra det at være på sociale medier.

Jeg hører, at unge kan have svært ved at tale, om sig selv, med voksne de kender. At tale om sig selv med en professionel, kan give en afslappet, åben dialog. Samtalerne giver dig større selvforståelse, gøre dig bedre til at mærke dine egne følelser, tanker og meninger. Dermed opnås samtidig en større forståelse af andres tanker, følelser og reaktioner. Unge bliver tilbudt konkrete metoder og handlingsstrategier, som kan bruges til problemløsning.

I terapi med yngre personer vil forældrene blive inviteret med, hvis det skønnes vigtigt.


Parterapi

Når vi bliver forelskede og opbygger et forhold eller indgår ægteskab, møder vi ofte en modsætning til os selv. Et menneske som lever, tænker og føler anderledes. Samtidig vil der være lighedspunkter, som skaber genkendelse, tillid og tryghed. Problemer i parforholdet kan opstå i starten af forholdet eller senere, når i kender hinanden på godt og ondt.

Over tid kan parlivet eller familielivet ændres og udfordres af børn, jobskift, flytninger, arbejdsløshed, skilsmisse mm. 
Skift i familielivet kan medføre et større arbejdspres, flere hensyn der skal tages, forandring af jeres indbyrdes opgaver og roller, sammenstød pga. forskellige holdninger til livet mv. Der kan opstå uenigheder, tvivl, mistillid, magtkampe, stress mv. Tilstande der kræver bearbejdning. Det kan være en god ide at få hjælp til problemer i parforholdet i god tid, i stedet for at vente til konflikterne har vokset sige store.

Parterapiens mål er at i sammen, finder frem til løsninger på konflikter og uoverensstemmelser, så balancen og kærligheden mellem jer genetableres og opretholdes. Det bruger vi forskellige metoder til f.eks. udvikling af kommunikation, aktiv lytning og udvikling af sprog til beskrivelse af egne behov, tanker og følelser. Det kan også være at bevidstgøre jeres individuelle og fælles behov, så behov, personlige værdier og drømme kan blive et fundament for forholdet. Et solidt fundament i parforholdet vil kunne skabe frie rammer og en støttende struktur, i kan planlægge hverdagen ud fra.

Når vi er åbne for at tale om os selv og lytte til partnerens tanker og følelser, vil der være mulighed for at finde frem til beslutninger og løsninger, som begge parter er tilfredse med. Når fælles beslutninger og løsninger bliver mulige, vil tillid og tryghed kunne udfolde sig i forholdet. 

Når de voksne i en familie har et stærkt forhold, tillid og kærlighed til hinanden, vil det give et godt rum for børnene. 
Bestil tid her Online booking.