Psykomotorisk terapeut er en anerkendt, sundhedsfaglig professionsbachelor på linje med fx fysioterapeut og sygeplejerske.

Vi inddrager krop, psyke og livssituation i arbejdet med sundhed og trivsel, det er særligt for vores faggruppe.

Hos en psykomotorisk terapeut er det enkelte menneske i centrum – ikke diagnosen eller sygdommen. Behandlingen tager udgangspunkt i de ressourcer og muligheder, den enkelte har til rådighed, og vi hjælper vores klienter og patienter, så de bliver bedre til at:

  • Lytte og tolke kroppens signaler
  • Omsætte tanker og følelser til hensigtsmæssige handlinger
  • Blive bevidste om egne grænser og muligheder.

Psykomotorisk terapi er derfor en oplagt behandlingsform ved varige smerter, stress, angst og depression, søvnbesvær. Psykomotorisk terapi udøves som individuel behandling hos privatpraktiserende psykomotoriske terapeuter, som konsulentopgaver, supervision og undervisning i motion, bevægelse og mindfulness.