Stress symptomer

På klinikken tager jeg imod mennesker med et bredt spektrum af fysiske – , psykiske – og adfærdsmæssige symptomer. Symptomer kan opstå i forbindelse med kriser, chok og traumer, stress, angst og nedtrykthed mv. Jeg arbejder ud fra en holistisk tankegang om at kroppen, psyken og vores adfærd hænger uløseligt sammen. Det er vigtigt at søge behandling, når man har symptomer, dels for at undgå en forværring, dels for at kunne opretholde fysisk og mental sundhed. Du skal være velkommen til at kontakte mig for yderligere informationer eller svar på konkrete spørgsmål.

Fysiske symptomer:

 • hjertebanken, brystsmerter
 • spændinger i kroppen
 • smerter i kroppen
 • hovedpine
 • migræne
 • for kraftige varme eller kuldefornemmelser
 • indre uro
 • svimmelhed
 • herunder virus på balancenerven og øresten
 • mavesmerter, følelse af knude i maven
 • hyppig vandladning
 • diarré
 • kvalme
 • appetitløshed
 • øget appetit
 • hyppige infektioner

Psykiske symptomer:

 • dårlig hukommelses
 • koncentrationsbesvær
 • tankemylder
 • svært ved at tage beslutninger
 • svært ved at tænke klart
 • svækket selvværd eller selvtillid
 • rastløshed
 • irritabilitet
 • angst/angstanfald
 • depression
 • ulyst

Adfærdsproblemer:

 • søvnproblemer
 • nervøsitet
 • man “kører i for højt gear”
 • træthed, udmattelse
 • manglende initiativ
 • øget forbrug af medicin eller stimulanser
 • lav selvfølelse
 • følelseskulde
 • følelsesudsving
 • indesluttethed
 • social tilbagetrækning
 • øget sygefravær